a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Nazwisko Imię Data urodzenia Data Śmierci Cmentarz
CZAPP Zatoka
Chudzikiewicz Maria 13-05-1903 27-10-1966 Zatoka
Cieszyńska Jadwiga 26-02-1906 16-07-1968 Zatoka
Ceynowa Agnieszka 06-03-1903 26-03-1968 Zatoka
Ciuśniak Jadwiga 1918-09-05 1968-02-04 Zatoka
Cymer Ewa 11-01-1949 05-09-1991 Zatoka
Cymer Halina 30-01-1971 23-06-2007 Zatoka
Cymer Krzysztof 30-04-1971 23-06-2007 Zatoka
Całus Józef 1920-02-20 1968-05-16 Zatoka
Czarnecka Hildergarda 14-11-1927 25-06-1983 Zatoka
Czaja Małgorzata 06-03-1978 29-12-2008 Zatoka
Ceynowa Józef 1880 1964 Zatoka
Ciesielska Monika Zatoka
Ciesielski Wiktoria Zatoka
Cejnowa Jan 1929-11-03 1989-03-09 Zatoka
Cejnowa Zofia 1922-01-30 1997-06-23 Zatoka
Czenski Jan 11-09-1922 05-10-2007 Zatoka
CzEenska Małgorzata 15-04-1952 08-02-1964 Zatoka
Czenska Małgorzata 08-02-1964 zatoka
Ceynowa Gertruda 22-06-1914 18-11-1982 Zatoka
Czap Jan 1879 1962 Zatoka
Czap Marta 1899 1980 Zatoka
Czaja Roman 1943-08-12 2012-05-23 Zatoka
Ceynowa Paweł 04-08-1936 23-03-1996 Zatoka
Czapp Bernadeta 1889-08-27 1965-07-09 Zatoka
Czapp Franciszek 1897-06-26 1970-02-24 Zatoka
Ceynowa Irena 1924-10-22 1996-11-12 Zatoka
Czapa Gertruda 30-07-1921 30-01-2008 Zatoka
Czapa Jan 1929-02-11 2014-03-19 Zatoka
Cieśla Józef 29-03-1918 20-03-2006 Zatoka
Cieśla Władysława 01-11-1921 20-01-2011 Zatoka
Ciskowska Felicja 30-11-1948 20-08-2005 Zatoka
Czerniawski Kazimierz 03-03-1903 24-03-1989 Zatoka
Czerniaska Maria 08-09-1910 18-07-2002 Zatoka
Czachorowski Eugeniusz 14-10-1923 28-04-2008 Zatoka
Czachorowski Halina 27-12-1925 09-07-2006 Zatoka
Czereszko Jan 1902-01-11 1990-01-02 Zatoka
Cielińska Wanda 17-03-1984 zatoka
Czereszko Wioletta 1961-06-15 2015-09-21 Zatoka
czarnowski Adam 09.06.1968 Zatoka
Czyżykowski Andrzej 1953-12-14 2012-08-03 Zatoka
Ciskowska Anna 1935 1985 Zatoka
Czaja Franciszek 04-11-1988 Zatoka
Charemski Władysław 16-11-1942 21-03-2010 Zatoka
Charemska Krystyna 1946-09-25 2016-07-15 Zatoka
Charemski Antoni 10-05-1913 10-11-1984 Zatoka
Charemska Janina 29-06-1912 01-04-1995 Zatoka
Charemska Genowefa 20-05-1917 25-04-1948 Zatoka
Ceynowa Antoni 14-10-1891 09-01-1981 Zatoka
Cyskowski Henryk 28-01-1949 24-02-1981 Zatoka
Chrostowski Józef 1955-04-15 2017-09-11 Zatoka
Czapp Józef 1936-01-25 1976-04-24 Zatoka
Czapp Paweł 19-08-1926 31-08-1945 Zatoka
Ceynowa Krzysztof 1972-10-04 2016-03-03 Zatoka
Cierpiałkowski Norbert 21-01-1926 23-09-2004 Zatoka
Cierpiałkowski Norbert 29-11-1899 01-03-1994 Zatoka
Cierpiałkowska Agata 05-02-1900 17-07-1979 Zatoka
Cierpiałkowska Eleonora 1926-01-17 2015-08-19 Zatoka
Ceynowa Józef 08-09-1900 28-09-1982 Zatoka
Ceynowa Bronisława 22-04-1910 20-10-1944 Zatoka
Czapczyk Mieczysław 13-11-1921 09-10-1980 Zatoka
Czapczyk Wojciech 27-03-1955 31-12-2006 Zatoka
Cieślak Józef 1934-02-09 2014-10-03 Zatoka
Czaja Mieczysław 1957-05-27 2016-02-26 Zatoka
Czaja Piotr 04-10-1955 26-05-2006 Zatoka
Czapp Franciszek 13-09-1881 14-01-1940 Zatoka
Chotkiewicz Jan 22-04-1935 27-01-1995 Zatoka
Cieśla Sabina 1916 1992 Zatoka
Cieśla Józef 1913 2001 Zatoka
Cieśla Stanisława 1890 1955 Zatoka
Cieśla Jan 1885 1967 Zatoka
Chołcha Cecylia 04-07-1936 04-02-2006 Zatoka
Czajkowski Kazimierz 28-01-1912 21-05-1991 Zatoka
Czajkowska Elżbieta 19-11-1909 16-07-1986 Zatoka
Cieślak Adaś 1985 1999 Zatoka
Czarnecki Antoni 18-06-1933 09-06-1991 Zatoka
Chwierut Ryszard 1958-06-29 2017-08-21 Zatoka
Czereszko Teofila 1900-06-04 1979-11-02 Zatoka
Czajkowska Halina 1932-01-03 1983-07-01 Zatoka
Cierocka Irena 1936-07-02 2013-05-31 ZATOKA
Cholcha Andrzej 23-03-1959 18-08-2004 Zatoka
Ciskowska Gertruda 15-03-1921 14-12-1956 Zatoka
Cygiert Regina 30-12-1928 03-02-1995 Zatoka
Cygiert Stanisław 21-08-1925 16-06-2000 Zatoka
Ceynowa Jan 10-06-1911 19-01-1990 Zatoka
Ceynowa Helena 1912 1956 Zatoka
Cysewski Ryszard 20-11-1946 02-05-1984 Zatoka
Cysewska Barbara 02-01-1927 05-06-1956 Zatoka
Czapp Michał 1977-11-29 2017-04-22 Zatoka
Czapp Teresa 08-07-1939 24-03-1994 Zatoka
Czapp Stanisław 1931-05-03 2016-02-28 Zatoka
Czapp Anna 26-10-1942 05-03-1986 Zatoka
Czapp Kazimierz 16-01-1937 12-07-2008 Zatoka
Chmielewski Marcin 1894-11-03 1953-05-27 Zatoka
Czapp Walentyna 1892-02-12 1953-03-24 Zatoka
Czaja Gertruda 06-03-19984 Zatoka
Calik Anna 1949-05-21 2010-12-16 Zatoka
Calik Kazimierz 1947-07-15 2015-03-17 Zatoka
Czap Anna 01-11-1926 10-08-1987 Zatoka
Czap Franciszek 04-05-1924 02-01-2005 Zatoka
Ceynowa Maria i Leon 14-09-1951 14-06-1948 Zatoka
Cejnowa Henryk 08-021-1958 13-01-2001 Zatoka
Cygańska Wanda 1907-11-04 1991-11-11 Zatoka
Czaja Leon 04-07-1925 15-10-1991 Zatoka
Czaja Wanda 09-02-1924 18-10-2000 Zatoka
Czwatschka Jan 24-06-1911 15-10-1983 Zatoka
Czwaczka Jakob 19-02-1926 24-07-1999 Zatoka
Czwatschke Kazimierz 30-07-1936 09-09-1987 Zatoka
CZapp Magorzata 26-12-1898 19-03-1981 Zatoka
Cielątkowski Marek 22-04-1957 18-10-1970 Zatoka
Czarny Janina 20-06-1920 20-05-2004 Zatoka
Czarny Wincenty 31-03-1919 18-12-1986 Zatoka
Cysewska Pazda Helena 08-01-1915 16-02-2000 Zatoka
Cysewski Franciszek 28-06-1909 27-12-1969 Zatoka
Chmielowiec Zbyszko 04-09-1924 27-11-2006 Zatoka
Chmielowiec Łucja 15-10-1920 26-02-1986 Zatoka
Ciechanowski Bartosz 22-01-2003 22-01-2003 Zatoka
Chojnacki Antoni 1933-10-24 1973-03-08 Zatoka
Czaja Walentyna 21-12-1886 17-12-1970 Zatoka
Czaja Marta 14-11-1925 12-04-1998 Zatoka
Czaja Ambroży 23-02-1923 17-05-2001 Zatoka
Czerwionka Józef 17-08-1907 26-12-1983 Zatoka
Czajkowska Maria 14-061914 24-09-1993 Zatoka
Czajkowski Stanislaw 15-01-1900 13-01-1984 Zatoka
Czarwionka Anna 30-11-1916 16-02-2000 Zatoka
Chyczewska Maria Z/15/2016 1888-04-08 1969-03-06 Zatoka
Chabowska Monika 18-05-1910 23-03-1987 Zatoka
Cielątkowski Wiesław 19-02-1958 04-06-1988 Zatoka
Czapp Jan 1919-04-28 1969-04-20 Zatoka
CZAPP MAGDALENA 1926-02-20 2017-03-10 Zatoka
Czwatszka Minodora 15-09-1905 21-08-1989 Zatoka
Czwatszka Katarzyna 06-12-1886 01-04-1970 Zatoka
Czapp Jan 30-10-1898 25-06-1969 Zatoka
Cyskowska Joanna 27-12-1930 11-01-2009 Zatoka
Cyskowski Stefan 18-02-1924 10-03-2010 Zatoka
Czereda Władysław 1941-07-01 2018-08-24 Zatoka
Czereszko Tadeusz 10-12-1928 16-04-1973 Zatoka
Czereszko Brygida 1931-03-29 2017-07-26 Zatoka
Czepek Ryszard 31-03-1940 16-06-2006 Zatoka
Czapkowski Alfons 17-01-1925 06-03-2008 Zatoka
Czapkowska Maria 23-08-1924 24-07-2008 Zatoka
Czarnecki lat 78 Stanisław 1937-03-11 2016-01-08 WŁAYSŁAWOWO
Czapp Stanisław 1956-05-08 2014-11-16 WŁADYSŁAWOWO
Czaja lat 89 Maria 1925-11-29 2015-05-31 WŁADYSŁAWOWO
Ciesielski Tadeusz 1948-07-17 2016-07-07 WŁADYSŁAWOWO
Ciskowska Genowefa 1936-12-25 2016-09-23 WŁADYSŁAWOWO
Cybulska Anna 2016-10-06 2016-10-06 WŁADYSŁAWOWO
Ceynowa Aleksandra 1956-04-08 2017-10-01 WŁADYSŁAWOWO
Chwierut Irena 1937-02-27 2018-04-24 WŁADYSŁAWOWO
Chustak Zofia 1933-03-07 2017-06-21 WITOMINO 14 z marszu
Chrostowska Genowefa 1922-10-07 2014-09-02 WITOMINO
Chrostowski lat 92 Aleksander 1922-11-29 2015-09-06 WITOMINO
Czapp lat 52 Zenon 1963-02-15 2015-08-20 WIERZCHUCINO
Czerwińska lat 88 Krystyna 1927-03-10 2015-12-01 SWARZEWO 4-XII
Chołka Renata 1952-01-10 2014-12-01 STARZYNO
Chołka lat 63 Zygmunt 1951-11-16 2015-03-01 STARZYNO
Ciesielska Magdalena 1976-09-09 2016-10-26 STARZYNO
Czaja Henryk 1939-12-21 2014-07-05 REDA - kom.
Czayka Marta 09-12-1914 10-11-2009 Przy Dworcu
Czayka Józef 08-07-1897 22-09-1977 Przy Dworcu
Ceynowa Anna 24-09-1993 07-09-2004 Przy Dworcu
Czernicka Marianna 1937-04-28 2013-03-09 Przy Dworcu
Ceynowa Teodor 1923 1998 Przy Dworcu
Ceynowa Wanda 1924 1970 Przy Dworcu
Czarnowski Jan 1908-05-17 1971-10-04 Przy Dworcu
Czarnowski Jan Zbigniew 1908-05-12 1920-10-04 Przy Dworcu
Chyła Ryszard 23-03-1950 24-12-1998 Przy Dworcu
Czajka Władysław 16-03-1920 19-10-1996 Przy Dworcu
Ciskowski Leon 02-12-1915 12-09-2000 Przy Dworcu
Ciskowska Adrianna 25-11-1913 06-04-1992 Przy Dworcu
Ciskowski Augustyn 1942-12-01 1997-09-10 Przy Dworcu
Cicirko Marcin 1922-11-11 1995-01-04 Przy Dworcu
Czaja Bernard 1916-04-16 1997-06-19 Przy Dworcu
Czaja Marta 1921-06-06 1996-10-27 Przy Dworcu
Chmara Edmund 1939-02-12 2002-01-29 Przy Dworcu
Chiliński Roman 28-12-1952 09-08-2008 Przy Dworcu
Chilińska Urszula 1926-12-01 2016-08-31 Przy Dworcu
CzAJA Gertruda 26-06-1925 07-07-2001 Przy Dworcu
Chrzan Jzef 20-05-1929 18-08-1982 Przy Dworcu
Chrzan Wanda 1938-06-23 2014-04-28 Przy Dworcu
Czarnowski Johan 1912-02-07 1996-06-06 Przy Dworcu
Czarnowska Elisabeth 1912-08-17 1976-09-24 Przy Dworcu
Czarnowski Bogdan 1946-08-03 2001-04-02 Przy Dworcu
Czarnowski Józef 27-03-1905 19-06-1993 Przy Dworcu
Czarnowski Józef / wolna kartoteka 1905-03-27 1993-06-19 Przy Dworcu
Czarnowska Anna 01-04-1911 19-12-1994 Przy Dworcu
Cieślik Tadeusz 22-05-1926 09-10-2003 Przy Dworcu
Cieślik Jadwiga 05-06-1931 18-06-2004 Przy Dworcu
Czyż Czesław 04-03-1927 23-10-2001 Przy Dworcu
Cejnowa Kazimierz 1957-04-21 2013-07-05 Przy Dworcu
Ciszewska Zofia 1911-02-25 1991-10-10 Przy Dworcu
Ceszke Krzysztof 21-02-1973 05-05-1994 Przy Dworcu
Ceszke Roman 07-02-1948 30-03-1995 Przy Dworcu
Czechanowska Gertruda 19-07-1920 20-04-2013 Przy Dworcu
Cichocki Franciszek 1929-03-11 2014-12-10 Przy Dworcu
Czapp Gertruda 1935-04-11 2016-06-12 Przy Dworcu
Ceynowa Tekla 1916-03-28 2007-11-07 Przy Dworcu
Ceynowa Paweł 26-05-1913 24-12-1975 Przy Dworcu
Ceynowa Zygfryd 28-04-1943 03-01-2010 Przy Dworcu
Ceynowa Rozalia 1900-10-15 1986-12-20 Przy Dworcu
Ceynowa Franciszek 1899-03-18 1990-12-27 Przy Dworcu
Czuba Antoni 13-06-1912 15-05-1993 Przy Dworcu
Czapp Jan 23-05-1914 17-11-1992 Przy Dworcu
Czapp Gertruda 07-01-1920 05-11-2000 Przy Dworcu
Czarnowski Hubert Przy Dworcu
Czarnowska Klara 1917 2011 Przy Dworcu
Czapp Zbigniew 17-08-1930 02-11-2009 Przy Dworcu
Ciesielska Wanda 02-04-1906 05-05-1994 Przy Dworcu
Ciesielski Ryszard 1940-04-10 2016-01-20 Przy Dworcu
Czarnecki Józef 17-04-1903 17-04-1962 Przy Dworcu
Czarnecka Elżbieta 1904-11-20 1998-01-07 Przy Dworcu
Czapp Klemens 0001-01-01 1920-01-01 Przy Dworcu
Ceynowa Paulina 09-02-1908 25-06-1997 Przy Dworcu
Ceynowa Angelika 20-05-1898 25-02-1951 Przy Dworcu
Czoska Józef 07-09-1925 12-10-2003 Przy Dworcu
Czuba Agnieszka Przy Dworcu
Czapp Małgorzata 0001-01-01 1981-03-09 Przy Dworcu
Chruściel Stefania 1931-05-05 2002-09-30 Przy Dworcu
Chruściel Jerzy 1927-05-25 2014-04-09 Przy Dworcu
Ciężak Teresa 2018-09-15 2013-05-20 Przy Dworcu
Ciężak Teresa 1935-06-25 2013-05-20 Przy Dworcu
Chruściel Andrzej 05-12-1951 22-06-2004 Przy Dworcu
Cicirko Arkadiusz 17-09-1990 14-03-1991 Przy Dworcu
Ceynowa Jerzy 1962-12-20 2014-01-28 Przy Dworcu
Ceynowa Jerzy 1935-08-21 2015-09-01 Przy Dworcu
Ceynowa Robert 1969-08-04 2012-08-09 Przy Dworcu
Ceynowa Halina 1935-04-18 2018-04-08 Przy Dworcu
Cejnowa Władysław 1926-11-25 2014-09-06 MRZEZINO
Czapp lat 84 Leonard 1931-02-09 2015-05-08 MRZEZINO
Czapp Bronisława 1929-10-25 2018-05-15 MRZEZINO
Czerwicki lat 53 Marek 1961-09-12 2015-04-28 MECHOWO
Cieślak Andrzej 1940-11-11 2018-01-10 Żelistrzw
Czoske lat 57 Jan 1957-05-12 2015-01-08 LESZCZYNKI
Cichocka lat 77 Czesława 1937-11-09 2015-07-13 KOSAKOWO 11:45
Chomicki Henryk 1930-01-12 2017-11-05 Kom. KOSAKOWO
Cygiert lat 88 Jan 1927-03-09 2015-03-09 KOŚCIERZYNA
Chmiel Małgorzata 1960-06-30 2016-12-16 KACK, ul. Spokojna
Chmiel Józef 1927 2004 Jerzego
Chwojko Maria 20-05-1909 14-01-1999 Jerzego
Czaja Stanisław 11-11-1926 16-09-2006 Jerzego
Czaja Helena 1928-11-12 2014-07-05 Jerzego
Czachorowski Jerzy 1948-10-25 2018-07-22 Jerzego
Ciesielska Jadwiga 26-10-1939 07-06-2002 Jerzego
Ciesielski Włodzimierz 07-10-1937 03-12-2005 Jerzego
Czesuła Halina 11-09-1950 13-12-2009 Jerzego
Capiński Eugieniusz 1926-01-15 2002-11-14 Jerzego
Chomicz Jerzego
Czaja Ryszard 1958-09-30 2016-04-27 Jerzego
Chrobak Marek 1953-10-26 2016-03-28 Jerzego
Chwarelnik Maria 1905-01-10 1990-08-18 Jerzego
Chojnacka Zofia 16-05-1909 19-12-1994 Jerzego
Cholcha Wiesława 1964-12-14 2018-04-13 Jerzego
Chłopek Janina 29-12-1911 05-03-1989 Jerzego
Czaja Teresa 21-09-1938 07-11-2000 Jerzego
Czaja Edmund 1936-05-22 2011-08-18 Jerzego
Czechowska Irena 1925-07-06 2018-08-22 Jerzego
Czechowski Jan 1919-11-19 2018-09-17 Jerzego
Czechura lat 58 Krystyna 1957-09-13 2015-09-06 HEL
Czukiewicz Elżbieta 1956-11-13 2014-11-26 CISOWA
Czajkowska lat 76 Feliksa 1938-05-30 2015-02-01 CISOWA
Cyplik lat 100 Marta 1915-07-08 2015-10-23 CISOWA
Czaja Eugeniusz 1935-05-15 2016-05-22 CISOWA
Czarnojan January 1934-09-17 2017-08-24 CISOWA
Czaja Halina 1922-01-31 2018-02-28 CISOWA
Ceglarski Waldemar 1956-06-02 2017-05-31 Andrzeja Boboli
Ciesielski Wojciech 1965-07-30 2017-09-22 Andrzeja Boboli
Czenska Małgorzata 08-02-1964

Dnia 2018-11-08 zmarł(a)
Zofia Melzer lat 92
Z /ze Sławutowa, ul. Św. Jana
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
W dniu 2018-11-13 o godzinie 10:30
Po mszy na cmentarz Zatoka
Różaniec 2018-11-12 o godzinie 18:00

Dnia 2018-11-09 zmarł(a)
Tadeusz Wolszon lat 63
Z Puck, ul. Nowa
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku. Różaniec godz. 9:30, Msza godz. 10:00
W dniu 2018-11-14 o godzinie
Po mszy na cmentarz Jerzego
Różaniec 2018-11-13 o godzinie 18:00

Dnia 2018-11-10 zmarł(a)
Stefan Dettlaf lat 83
Z Pucka, ul. Nowy Świat
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku, Różaniec godz. 11:30, Msza 12:00
W dniu 2018-11-14 o godzinie
Po mszy na cmentarz Zatoka
Różaniec 2018-11-13 o godzinie 17:00

Dnia 2018-11-10 zmarł(a)
Hygina Detlaf lat 89
Z Pucka, ul. Matejki
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku. Różaniec godz. 9:30, Msza godz. 10:00
W dniu 2018-11-15 o godzinie
Po mszy na cmentarz Jerzego
Różaniec 2018-11-14 o godzinie 18:00

Dnia 2018-11-12 zmarł(a)
Stefania Smentek lat 91
Z Mrzezina, ul. Dworcowa
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Aniołów Stróżów w Mrzezinie
W dniu 2018-11-14 o godzinie 11:00
Po mszy na cmentarz MRZEZINO
Różaniec 2018-11-13 o godzinie 19:00

Dnia 2018-11-10 zmarł(a)
Anna Flide lat 75
Z Gdyni
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej
W dniu 2018-11-16 o godzinie 11:00
Po mszy na cmentarz CISOWA
Różaniec 2018-11-16 o godzinie 10:30

 

 

Nasz zakład jest administratorem cmentarza Parafii Piotra i Pawła w Pucku obsługujemy trzy cmentarze .