a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Nazwisko Imię Data urodzenia Data Śmierci Cmentarz
Gajdus Jerzy 15-09-1972 Zatoka
Grzybek Nadia 2010-05-06 2010-05-06 Zatoka
Giecołd Maria 10-11-1984 zatoka
Gruchała Krystyna 1951-06-13 2017-06-24 Zatoka
Gruchała Helena 05-01-1920 29-03-2004 Zatoka
Gruchała Józef 1919-03-26 2015-10-29 Zatoka
Grzenia Brunon 24-09-1929 05-12-2005 Zatoka
Grzenia Elżbieta 1928-02-22 2015-07-31 Zatoka
Glaza Alina 01-01-1935 10-04-2007 Zatoka
Gette Janinna 1947-01-07 2013-08-07 Zatoka
Gloza Jan 15-02-1923 25-05-1998 Zatoka
Gloza Aniela 03-07-1924 04-04-2003 Zatoka
Gojke Anna 01-04-1926 28-11-2008 Zatoka
Gojke Anna 03-05-1956 12-01-2012 Zatoka
Gorczyńska Karolina 18-10-1886 18-02-1966 Zatoka
Gajdus Jerzy 07-03-1927 15-09-1972 Zatoka
Grzenkowski Gerd 1942-04-29 2014-05-29 Zatoka
Gabiel-Węglowski Ryszard 02-07-1947 30-07-2004 Zatoka
Gabiel-Węglowski Jakub 19-04-1904 15-06-1963 Zatoka
Gocławska Marianna Zatoka
Gosławski Kazimierz 08-11-1902 21-12-1963 Zatoka
Grabowska Antonina 1884 1963 Zatoka
Grabowski TOSIEK Antoni 1919 Zatoka
Grzybowski Paweł 30-06-1926 07-02-1982 Zatoka
Gajdus Jan 03-02-1891 13-10-1961 Zatoka
Gajdus Eleonora 30-01-1903 27-10-1992 Zatoka
Gartig Wanda 03-03-1922 02-01-2010 Zatoka
Gojke Anna 15-11-1896 27-09-1977 Zatoka
Gojke Feliks 20-11-1887 02-05-1963 Zatoka
Gojke Franciszek 11-10-1931 19-11-2005 Zatoka
Gaffke Leonora 1907-04-12 1973-11-05 Zatoka
Gołąbiewska Maria 10-07-1974 Zatoka
Gołąbiewski Feliks 1996 Zatoka
Garczewska Marta Zatoka
Garczewski Józef Zatoka
Glosa Leokadia 25-11-1901 08-10-1988 Zatoka
Glosa Jan 08-03-1892 26-06-1965 Zatoka
Gaffke Aron 23-10-1901 22-04-1962 Zatoka
Golombek Leon 08-09-1937 10-03-2005 Zatoka
Golombek Anna 1894 1976 Zatoka
Golombek Leokadia 03-05-1936 17-11-1997 Zatoka
Gołąbek Franciszek 1960 Zatoka
Groth Feliks 17-02-1903 19-01-1989 Zatoka
Groth Jadwiga 11-01-1909 31-01-1990 Zatoka
Gette Roman 15-xx-1938 1959 Zatoka
Gaffke Anna 30-03-1914 24-10-1958 Zatoka
Gaffke Henryk 1941-12-21 2014-03-25 Zatoka
Golla Marian 22-05-1954 16-02-2012 Zatoka
Giersz Jadwiga 1924-08-20 2015-04-25 Zatoka
Groenwald Kalina Bożena 2015-06-18 2015-06-18 Zatoka
Grafka Józef 28.11.1961 zatoka
Grafka Zofia 11.03.1969 zatoka
Gdaniec Anita 15-05-1972 zatoka
Gdaniec Anita 13-06-1972 zatoka
Gross Adam 1988-03-03 Zatoka
Grzenkowicz Marianna 1932-05-10 2012-05-02 Zatoka
Gęca Sławomir 1946-02-03 2017-10-27 Zatoka
Glosa Leokadia 23-06-2009 Zatoka
Grzenkowicz Augustyn 1929-07-21 1985-10-12 Zatoka
Grzenkowicz Marianna 1932-05-10 2012-05-02 Zatoka
Gette Anna 28-10-1903 30-07-1993 Zatoka
Gazdowicz Józef 16-03-1908 15-06-1979 Zatoka
Gazdowicz Anna 25-03-1914 06-10-2008 Zatoka
Gazdowicz Anna 1951-12-09 2015-06-27 Zatoka
Gette Jan 06-08-1946 22-02-1980 Zatoka
Gaffke Eleonora 20-03-1914 26-10-1981 Zatoka
Gutta Anna 05-09-1934 19-09-1978 zatoka
Gutta Józef 17-07-1931 28-02-2012 zatoka
Golla Hildegarda 02-03-1930 17-11-1970 Zatoka
Golla Józef 18-03-1923 22-02-1988 Zatoka
Galewska Jadwiga 2017-03-25 2017-03-25 Zatoka
Galewski Miroslaw 1957-06-16 2012-07-11 Zatoka
Gaffke Marta 15-08-1914 21-01-1999 Zatoka
GRZENKOWICZ ANTONI 1938-11-11 2017-04-09 Zatoka
Gaffke Halina 21-12-1928 26-10-1944 Zatoka
Grzenkowicz Dariusz 14-07-1964 21-09-2008 Zatoka
Grzenkowicz Agnieszka 22-01-1902 02-11-1983 Zatoka
Genowefa Małota 29-06-1934 06-03-2003 Zatoka
Goyke Jadwiga 1918-11-26 2008-08-06 Zatoka
Goyke Jan Marta 2017-03-30 2017-03-30 Zatoka
Głowienka Hildegarda 28-04-1925 06-03-1989 Zatoka
Głowienka Paweł 15-02-1915 19-12-2002 Zatoka
Glosa Józef 02-10-1930 19-04-2004 Zatoka
Gojke Regina 09-08-1940 18-06-1992 Zatoka
Gaffke Paweł 1900-01-01 1940-05-30 Zatoka
Gaffke Anna 1880-07-19 1972-01-14 Zatoka
Gronowski Maciej 10-02-1974 06-12-2007 Zatoka
Głowienke Maria Z/10/2016 1902-12-12 1982-05-22 Zatoka
Głowacka Thea 14-07-1912 04-11-1987 Zatoka
Głowacki Feliks 20-10-1903 24-07-1973 Zatoka
Głowacki Bartłomiej 07-07-1937 26-04-1999 Zatoka
Graczyk Andrzej 10-12-1952 30-12-2007 Zatoka
Gaffke Marta 11-09-1902 02-02-1939 Zatoka
Gaffke Augustyna 08-12-1896 23-06-1978 Zatoka
Głowienka Czesław 20-07-1954 19-06-2004 Zatoka
Głowienka Rajmunda 31-08-1936 27-12-2010 Zatoka
Głowienka Józef 1899 1938 Zatoka
Głowienka Anastazja 1903 1977 Zatoka
Gruszeczka Halina 14-06-1929 08-11-1977 Zatoka
Góra Malgorzata 03-07-1914 18-09-1991 Zatoka
Gorczyczyńska Weronika 1912-01-12 1983-04-02 Zatoka
Gorczyczyńska Maria 1878 1938 Zatoka
Grafik Paulin 1930-06-22 1986-07-13 Zatoka
Grafik Maria 1939-10-29 2014-01-09 Zatoka
Gaffke Maria 17-04-1911 23-01-1944 Zatoka
Glosa Marta 1866-12-05 1939-10-19 Zatoka
Glosa Stefania 17-02- 23-12-1920 Zatoka
Groenwald Józef 1863-08-27 1939-04-21 Zatoka
Groenwald Gracjan 1976-01-02 1986-12-06 Zatoka
Gaffke Czesław 08-09-1930 09-07-1998 Zatoka
Gaffke Danuta 1931-08-21 2014-09-07 Zatoka
Głowienka Jerzy 1952-06-19 2017-06-19 Zatoka
Gojka Józef 19-08-1935 20-06-1991 Zatoka
Grónke Otylia 13-04-1902 28-02-1985 Zatoka
Gończ Kazimierz 02--3-1912 03-06-1985 Zatoka
Gończ Zofia 16-03-1914 27-03-1991 Zatoka
Gończ Maria 1953-09-12 2016-01-08 Zatoka
Groenwald Andrzej 19-02-1948 20-10-1992 Zatoka
Groenwald Otylia 31-08-1879 15-10-1949 Zatoka
Gelińska Józefa 1874-01-21 1949-10-17 Zatoka
Groenwald Józef 31-07-1941 10-01-1980 Zatoka
Glazik Bronisława 10-11-1909 05-11-1979 Zatoka
Gralla Alojzy 12-04-1924 12-10-1979 Zatoka
Gralla Helena 19-08-1922 13-02-2010 Zatoka
Grubba Teresa 26-01-1956 09-01-2009 Zatoka
Golla Barbara 16-02-1954 15-07-1996 Zatoka
Głowienke Franciszka 28-12-1909 16-03-2002 Zatoka
Głowienka Waleria 28-04-1909 01-06-1994 Zatoka
Garczewski Kazimierz 18-01-1908 14-07-1954 Zatoka
Grabowski Jerzy 17-03-1942 08-10-1999 Zatoka
Grabowska Matylda 10-07-1909 03-06-1984 Zatoka
Gaffke Franciszek 27-10-1878 27-03-1956 Zatoka
Gaffke Stefan 13-09-1912 29-01-1999 Zatoka
Gaffke lat 97 Jadwiga 1919-02-03 2016-02-23 Zatoka
Gwizdała Aloizy 1919-04-19 1993-08-28 Zatoka
Gwizdała Bronisława 1922-06-26 1988-05-04 Zatoka
Grubba Bronisława 11-04-1915 11-04-2003 Zatoka
Grubba Jan 15-08-1908 07-02-1999 Zatoka
Gaede Willi 03-07-1915 18-05-2004 Zatoka
Gaede Artur 1873 1955 Zatoka
Gajdosik Gertruda 1917-02-15 2013-06-07 Zatoka
Gajdosik Krystian 1944-12-22 2014-02-18 Zatoka
Grzenkowicz Antoni 1893 1955 Zatoka
Gojke Tadeusz 29-04-1935 12-08-2007 Zatoka
Gojke Hildegarda 1943-04-19 2017-03-26 Zatoka
Grenz Irena 1936-06-07 2017-09-11 Zatoka
Górska Wanda 18-05-1913 30-12-1985 Zatoka
Górski Franciszek 06-11-1904 09-10-1991 Zatoka
Glinowski Marianna 05-10-1937 30-08-1980 Zatoka
Guth Adam 03-03-1986 15-04-2005 Zatoka
Guth Stanisław 08-05-1950 07-02-2008 Zatoka
Gojke Jan 12-07-1929 31-05-1976 Zatoka
Gojke Dorota Zatoka
Guth Franciszek 25-08-1919 01-08-1989 Zatoka
Guth Teresa 1959-01-21 2017-12-01 Zatoka
Gutha Marta 01-11-1884 02-04-1946 Zatoka
Goniszewski Aleksander 09-07-1907 28-11-1978 Zatoka
Goniszewska Jadwiga 18-06-1914 07-12-1998 Zatoka
Gładki Stanisław 20-04-1928 26-12-1978 Zatoka
Gładka Jadwiga 1928-10-06 2016-07-14 Zatoka
Gaffke Zygmunt 02-11-1943 21-03-2008 Zatoka
Gette Józef 03-06-1898 16-05-1993 Zatoka
Gette Justyna 14-09-1898 05-10-1948 Zatoka
Grabowski Jerzy 1943-01-20 1974-01-16 Zatoka
Grabowska Wanda 1922-06-19 1946-05-18 Zatoka
Głowienka Anastazja 09-08-1932 04-03-1988 Zatoka
Goyke Marta 17-07-1881 11-03-1947 Zatoka
Grużlewska Izabela 30-04-1940 17-12-2010 Zatoka
Gruźlewski Jan 1935-10-30 2016-06-15 Zatoka
Gruba Zygfryd 1942-12-09 1996-12-12 Zatoka
Gette Klara 08-11-1921 09-03-2009 Zatoka
Gette Bronisław 11-03-1931 09-12-2010 Zatoka
Grzybowski Romuald 1938-07-27 2017-12-09 Zatoka
Glembin Regina 28-02-1943 30-01-1987 Zatoka
Garczyńska Gertruda 08-02-1897 08-03-1982 Zatoka
Garszyński Franciszek 23-07-1886 22-01-1972 Zatoka
Gendera Katarzyna 13-04-1878 16-07-1972 Zatoka
Grabowska Małgorzata 10-04-1903 26-07-1980 Zatoka
Grabowski Paweł 18-12-1903 11-06-1984 Zatoka
Grzybek Kazimierz 28-12-1936 05-09-2006 Zatoka
Gaffke Jan 12-03-1910 28-07-1987 Zatoka
Grzębska Eleonora 30-07-1909 15-02-1984 Zatoka
Grzębski Henryk 07-05-1916 29-07-1985 Zatoka
Gojke Maria 22-04-1910 17-10-1990 Zatoka
Gojke Franciszek 26-10-1900 05-04-1969 Zatoka
Grobelska Helena 2017-03-30 1970-02-17 Zatoka
Glembin Michał 15-09-1899 14-08-1969 Zatoka
Glembin Jadwiga 1933-07-21 2011-10-27 Zatoka
Glembin Rozalia 15-11-1902 31-07-1991 Zatoka
Goyke Maria 1940-01-07 2014-08-14 Zatoka
Goyke Janusz 1967-01-16 2015-08-16 Zatoka
Groenwald Stanisław 25-07-1897 1969 Zatoka
Groenwald Anna 06-10-1902 18-06-1988 Zatoka
Groenwald Stefan 15-10-1928 12-08-1998 Zatoka
Groenwald Zofia 1928-03-20 2015-09-23 Zatoka
Groenke Julianna 24-09-1891 05-04-1971 Zatoka
Groenke Augustyn 23-03-1882 16-06-1974 Zatoka
Górkowska Aniela 24-06-1918 16-08-1986 Zatoka
Górkowski Władysław 18-06-1925 15-12-1984 Zatoka
Gawarzycka Maria 08-01-1899 17-04-1987 Zatoka
Gawarzycki Bolesław 27-04-1891 10-08-1972 Zatoka
Głowienke Anna 1890-04-07 1973-08-02 Zatoka
Gajewski Stefan 01-08-1926 22-05-1974 Zatoka
Grabowski Tadeusz 1932-07-30 1973-03-02 Zatoka
Gajewska Małgorzata 30-04-1917 29-09-1999 Zatoka
Gohra Ludwika 01-07-1998 Zatoka
Goyke Teresa 1951-10-08 2016-05-20 WŁADYSŁAWOWO
Graczyk Irena 1929-04-22 2016-09-20 WITOMINO 13:30 z marszu
Gnyp Marian 1932-12-10 2016-02-22 WITOMINO
Gurski Wojciech 1951-04-17 2016-05-05 Wielki KACK
Grabiec Michał 1938-09-15 2014-10-23 TUPADŁY
Grabiec lat 67 Teresa 1947-05-01 2015-02-20 TUPADŁY
Greniuch Krystyna 1946-10-10 2017-08-05 TUPADŁY
Gutowska lat 53 Iwona 1963-01-23 2016-02-14 SWARZEWO
Gralik Hildegarda 1940-09-22 2016-07-26 SWARZEWO
Gutkowska Regina 1927-04-18 2014-08-30 STRZYGI
Grabowska lat 78 Magdalena 1937-02-12 2015-11-20 STRZELNO
Gerszewski lat 36 Paweł 1980-02-22 2016-12-21 STRZELNIE
Goyke lat 68 Józef 1947-06-15 2015-06-20 STARZYNO
GRABOWSKA HELENA 1947-04-01 2017-03-23 STARZYNO
GODZIEK BARBARA 1965-12-17 2017-04-03 STARZYNO
Gut lat 87 Genowefa 1927-10-07 2015-02-20 RUMIA JANOWO
Gruberski lat 64 Edmund 1951-11-16 2015-11-05 RUMIA JANOWO
Gostivari Nurishah 1933-01-30 2017-11-18 RUMIA JANOWO
Górecki Józef 1940-02-18 2016-06-27 RUMIA JANOWA godz. 12:30 z marszu
Goyke Oswald 1945 Przy dworcu
Góra Fraciszek 25-05-1930 20-04-2010 Przy Dworcu
Góra Matylda 14-07-1966 Przy Dworcu
Gawlas Karol 23-11-1920 01-04-1979 Przy Dworcu
Glosa Jerzy 07-11-1934 04-02-1996 Przy Dworcu
Grabowska Rita 01-04-1941 04-06-2006 Przy Dworcu
Grabowski Paweł 04-10-1941 01-12-1976 Przy Dworcu
Grabowski Jan 21-11-1939 13-05-2012 Przy dworcu
Grabowski Paweł 11-05-1803 23-03-1981 Przy Dworcu
Grabowska Maria 30-11-1812 18-03-1988 Przy Dworcu
Grubba Henryk 01-05-1940 11-08-2005 Przy Dworcu
Grubba Józefa 31-01-1938 31-05-1975 Przy Dworcu
Gronau Agnes 1842-08-09 1915-10-31 Przy Dworcu
Glosa Leon 02-07-1939 18-07-1999 Przy Dworcu
Glosa Leon 10-06-1895 20-10-1979 Przy Dworcu
Glosa Aniela 13-09-1897 29-01-1988 Przy Dworcu
Gett Józef 15-01-1923 30-01-2007 Przy Dworcu
Gett Helena 1933-03-20 2016-08-18 Przy Dworcu
Grandicka Marta 28-10-1891 20-11-1978 Przy Dworcu
Gaffke Anna 1913-01-13 1974-10-29 Przy Dworcu
Grabowski Józef 15-09-1936 30-06-2001 Przy Dworcu
Groenwald Franciszek 20-08-1895 07-09-1973 Przy Dworcu
Groenwald Tekla 16-08-1896 25-01-1977 Przy Dworcu
Goyke Helena 04-08-1911 21-10-1993 Przy Dworcu
Gładysz Robert 1965-07-17 2016-10-19 Przy Dworcu
Górski Edward 07-06-1941 27-09-1993 Przy Dworcu
Gafka Anna 14-11-1916 19-11-2004 Przy Dworcu
Gafka Augustyn 24-11-1916 07-12-1994 Przy Dworcu
Grabe Lidia 1913-08-10 1990-05-30 Przy Dworcu
Grabe Augustyna 1873-05-20 1942-04-03 Przy Dworcu
Grabe Paweł 1872-06-28 1921-10-21 Przy Dworcu
Goyke Maria 18-10-1915 06-02-2002 Przy Dworcu
Gojke Anna 2017-11-03 2017-11-03 Przy Dworcu
Gątarz Józef 2017-03-31 1984-07-26 Przy Dworcu
Glock Eryka Przy Dworcu
Gigowski Georg 18-08-1880 12-02-1925 Przy Dworcu
Górska Irena 1917-08-12 1991-08-02 Przy Dworcu
Górski Ignacy 1911-11-02 1983-04-02 Przy Dworcu
Gąsiorowski Ryszard 16-10-1949 07-11-1991 Przy Dworcu
Gąsiorowska Gabriela 06-0801954 29-01-2008 Przy Dworcu
Goike Anna 27-08-1909 15-05-1996 Przy Dworcu
Gaffke Agnieszka 20-01-1919 25-02-2004 Przy Dworcu
Gaffke Stanisław 16-11-1910 10-08-2001 Przy Dworcu
Gaffke Jerzy 01-10-1948 06-07-1989 Przy Dworcu
Grądecka Aurelia 1959-09-22 2001-10-31 Przy Dworcu
Gohr Józef 12-03-1891 20-11-1976 Przy Dworcu
Górny Bernard 20-08-1928 29-10-1977 Przy Dworcu
Gohr Jan 29001-1861 24-10-1925 Przy Dworcu
Grubba Helena 12-09-1910 01-12-2006 Przy Dworcu
Grubba Antoni 24-10-1906 15-11-1984 Przy Dworcu
Gizela Matylda 2017-12-04 2017-12-04 Przy Dworcu
Groch Brunon 11-03-1915 04-05-1943 Przy Dworcu
Groch Gertruda Przy Dworcu
Gohra Leon 09-10-1912 13-01-1990 Przy Dworcu
Gruba Jan 17-10-1914 10-03-1993 Przy Dworcu
Grubba Apolonia 09-02-1910 14-03-1999 Przy Dworcu
Grubba Stefan 12-11-1909 07-05-1979 Przy Dworcu
Gohra Maria 1910-05-03 1990-09-12 Przy Dworcu
Gojke Paweł 02-10-1906 18-08-1984 Przy Dworcu
Gojke Paulina 21-05-1911 28-11-1993 Przy Dworcu
Groenwald Wiesław 13-10-1946 10-08-1993 Przy Dworcu
Groenwald Wiktor 14-12-1908 07-03-1976 Przy Dworcu
Groenwald Marta 02-01-1910 23-10-1989 Przy Dworcu
Gajewski Andrzej 1958-07-03 2016-09-03 Przy Dworcu
Górna Stefania 01-03-1933 11-03-2001 Przy Dworcu
Górny Antoni 27-12-1930 21-08-2008 Przy Dworcu
Grabowski Józef 21-04-1937 04-06-2000 Przy Dworcu
Goyke Brunon Przy Dworcu
Grzenkowicz Edmund 22-11-1955 13-09-2004 Przy Dworcu
Goyke Eitelbert 1929-08-04 2016-07-01 Przy Dworcu
Gojke Apolonia 01-08-1923 22-10-1993 Przy Dworcu
Gojke Stefan 31-08-1931 13-07-2004 Przy Dworcu
Glaza Urszula 26-08-1931 29-02-2000 Przy Dworcu
Glaza Czesław 11-04-1923 01-12-2007 Przy Dworcu
Glaza Aurelia 1959-11-22 2014-06-30 Przy Dworcu
Grabowska Otylia 17-02-1912 29-08-2010 Przy Dworcu
Gąsiński Jerzy 1941-04-25 2012-08-22 Przy Dworcu
Gradulewski Władysław 1948-04-27 2013-11-14 Przy Dworcu
Góra Paweł 11-11-1931 10-04-1978 Przy Dworcu
Grzenkowicz Klara 04-12-1923 20-04-2011 Przy Dworcu
Grzenkowicz Alfons 13-04-1931 30-08-2008 Przy Dworcu
Góra Gertruda 17-03-1932 18-08-1985 Przy Dworcu
Gożdzik Mieczysław 25-09-1937 11-08-1998 Przy Dworcu
Gorzelec Gertruda 22-11-1920 26-01-1982 Przy Dworcu
Gorzelec Jan 05-05-1909 20-11-1981 Przy Dworcu
Guzek Jerzy 13-11-1933 23-06-2002 Przy Dworcu
Guzek Kazimiera 04-11-1927 Przy Dworcu
Guz Stanisława 07-03-1896 06-05-1981 Przy Dworcu
Gohra Maria 02-02-1909 07-07-1989 Przy Dworcu
Gohra Paweł 24-05-1910 12-04-1979 Przy Dworcu
Golla Jadwiga 11-08-1924 18-04-1985 Przy Dworcu
Golla Jan 04-02-1923 04-07-1988 Przy Dworcu
Grzenkowicz Józef 1897 1931 Przy Dworcu
Gafke Waleria 16-11-1920 18-07-1983 Przy Dworcu
Galanek Adam 26-12-1965 14-07-2000 Przy Dworcu
Grzybek Zbigniew 1960-10-10 2017-07-28 Przy Dworcu
Guta Jan 08-05-1916 28-02-1975 Przy Dworcu
Groenwald Rozalia 1864 1900 Przy Dworcu
Glubke Franciszek 27-01-1857 27-01-1942 Przy Dworcu
Glubke Franciszka 04-11-1964 Przy Dworcu
Grzenkowicz Maria 30-01-1901 11-07-1969 Przy Dworcu
Gierszewski Jan 17-05-1915 12-01-1978 Przy Dworcu
Grajewska Jadwiga 21-10-1939 19-11-2005 Przy Dworcu
Grajewski Eugeniusz 27-04-1939 15-11-2009 Przy Dworcu
Grenz Katharina Przy Dworcu
Grenz Hildegarda Przy Dworcu
Guga Józef 14-06-1966 Przy Dworcu
Guga Piotr 14-06-1966 Przy Dworcu
Guga Helena 26-11-1900 21-09-1970 Przy Dworcu
grobowiec Przy Dworcu
Gojke Maria 02-07-1905 13-05-1980 Przy Dworcu
Grochocka Felicja D/7/2013 / Wykupione / 1976 Przy Dworcu
Gołębiewski Czesław 30-07-1922 06-05-1997 Przy Dworcu
Gołębiewski 01-01-1001 Przy Dworcu
Gojke Feliks 23-04-1898 07-08-1977 Przy Dworcu
Gorselitz Paulina 1881-04-30 1962-11-02 Przy Dworcu
Gorselitz Jadwiga 1910-06-03 2006-02-22 Przy Dworcu
Gojke Feliks 29-06-1927 16-01-2002 Przy Dworcu
Gojke Hildegarda 07-06-1927 07-01-2011 Przy Dworcu
Gojke Tekla 01-01-1001 Przy Dworcu
Grapp Bogdan 1958-08-10 2009-02-12 Przy Dworcu
Grzechowiak Magdalena 24-10-1932 13-04-1992 Przy Dworcu
Grabe Paweł 1908-03-30 1959-03-12 Przy Dworcu
Gamdzyk Ryszard 18-01-1941 11-03-1996 Przy Dworcu
Grubba Gertruda Przy Dworcu
Gaffke Maria 13-02-1878 04-08-1949 Przy Dworcu
Gaffke Augustyn 31-03-1871 14-10-1910 Przy Dworcu
Grabowski Paweł 1910-04-20 1959-12-02 Przy Dworcu
Grabowska Bożena 1925-07-29 1997-03-08 Przy Dworcu
Grabowski Adolf 27-11-1870 27-07-1961 Przy Dworcu
Grabowska Helena 11-01-1909 11-04-1957 Przy Dworcu
Grabowski Adaś 1958-12-01 1962-08-14 Przy Dworcu
Grabowski Antoni 1916-04-14 2001-01-14 Przy Dworcu
Grabowska Marianna 1925-08-10 2012-05-10 Przy Dworcu
Grabowska Kornelia 06-06-1935 14-10-2001 Przy Dworcu
Grabowski Stefan 22-08-1929 23-04-2006 Przy Dworcu
Grabowski Zbigniew 1959-05-05 2015-11-05 Przy Dworcu
Grzejdziak Jerzy 17-04-1927 17-08-1988 Przy Dworcu
Grabowska Helena 20-07-1914 26-07-1959 Przy Dworcu
Grabowski Stefan 23-12-1906 07-11-1979 Przy Dworcu
Grzechowiak Włodzimierz 08-07-1927 15-09-1999 Przy Dworcu
Groth Wadysaw 1937-06-01 2014-08-19 PIERWOSZYNO
Goleniewski Henryk 1927-09-05 2014-09-23 PIERWOSZYNO
Górniak lat 82 Janina 1932-07-13 2015-06-09 PIERWOSZYNO
Gęsikiewicz lat 80 Zygmunt 1935-08-08 2015-10-18 PIERWOSZYNO
GOLUCH KRZYSZTOF 1962-07-04 2017-02-09 Paraf. ORŁOWO
Gurlikowski Paweł 1928-03-10 2017-08-12 ORŁOWO
Górniak Urszula 1956-03-29 2017-11-13 ORŁOWO
Gierszewski Eugeniusz 1939-01-19 2014-04-17 OKSYWIE
Gałązka Józef 1925-01-01 2017-09-03 OKSYWIE
Grąs Sabina 1957-03-14 2016-08-28 MRZEZINO
Gambowski Witold 1945-04-20 2017-01-01 MRZEZINO
Grenwald Antoni 1947-04-01 2017-05-20 MRZEZINO
Głowienka Anna 1951-05-29 2016-04-14 MECHOWO
Gren lat 59 Leszek 1955-06-20 2015-02-23 ŻARNOWIEC
Guth Jadwiga 1936-10-08 2017-06-18 LEŚNIEWO
Góral lat 68 Stefan 1946-07-17 2015-02-27 KROKOWA
Garstecka Janina 1949-02-06 2016-08-21 KOSAKOWO Parafialny
Garstecki Jerzy 1948-04-15 2017-05-25 KOSAKOWO Paraf.
Góralczyk lat 54 Andrzej 1961-09-27 2015-11-23 KOSAKOWO
Gappa Wiktoria 2017-06-09 2017-06-09 Kom. Żelistrzewo
Gołębiewska Zofia 1926-01-01 2017-08-07 Kom. KOSAKOWO godz. 14:00 z marszu
Gacki Zbigniew 1948-03-21 2017-07-28 Kom. KOSAKOWO godz. 12:30 z marszu
Gołuński Michał 1930-09-22 2016-04-02 Kacka, ul. Spokojna, godz. 13:30
Gorzelic Anna 16-02-1936 18-03-2001 Jerzego
Gorzelec Eryka Jerzego
Gajda Elzbieta 1940-12-30 1997-03-21 Jerzego
Grygorkiewicz Eugenia 1919 2004 Jerzego
Golla Jerzy 03-01-1952 28-12-1981 Jerzego
Grzenkowicz Bernadeta 01-09-1946 13-07-2004 Jerzego
Grubba Edward 25-09-1938 10-07-2003 Jerzego
Garstka Henryk 27-07-1953 19-01-2004 Jerzego
Grubba Bogusław 28-01-1967 10-062001 Jerzego
Grzmil Teresa 1955-10-15 2014-03-17 Jerzego
Gospodarek Zofia 1923-03-09 2014-12-06 Jerzego
Gospodarek Feliks 1923-11-11 2016-11-01 Jerzego
Gruba Leon 1930-11-01 2002-06-21 Jerzego
Grochowalska-Langowska Jadwiga 1949-09-04 2013-01-19 Jerzego
Giec Maria 16-10-1926 03-01-2004 Jerzego
Giec Felicjan 13-03-1923 21-01-2010 Jerzego
Goyke Zygmunt 1942-08-30 2007-12-01 Jerzego
Grabowski Józef 22-01-1947 16-10-2009 Jerzego
Galikowski Jan 16-06-1953 19-06-2008 Jerzego
Galusiński Ryszard 1945-09-16 1996-05-03 Jerzego
Grzenkowicz Franciszek 1951-05-10 2013-10-13 Jerzego
Gorczynski Jerzy 24-04-1925 18-02-2009 Jerzego
Gornik Eugeniusz 12-05-1948 30-10-2008 Jerzego
Gubernat Stefan 03-06-1911 08-03-1986 Jerzego
Gubernat Janina 12-01-1920 05-12-2010 Jerzego
Gorodczanska Zofia 21-05-1886 22-02-1973 Jerzego
Gołuchowska Janina Jerzego
Gafka Zdzisław 30-04-1949 04-10-1997 Jerzego
Gafka Maria 03-01-1934 23-07-2008 Jerzego
Grzęda lat 73 Jan 1941-05-11 2015-03-14 HEL
Gaweł lat 49 Dariusz 1965-07-26 2015-04-06 HEL
Głombiewska z d. OSTROWICKA Hanna 1951-02-03 2015-07-25 HEL
Gronek Bronisława 1916-04-17 2017-12-08 GDYNIA Oksywie
Gątarz józef 17-08-1908 26-07-1984 dworzec
Grubba Rajmund 08.09.2013 Dworzec
Gątarz Józef 17-08-1908 26-07-1984 dworzec
Gątarz józef 17-108-1908 26-07-1984 dworzec
Grubba Rajmund 1942-07-15 2013-08-09 DWORZEC
Grubba Rajmund 09-03-2013 Dworzec
Grubba Rajmund 09-08-2013 Dworzec
Gasowski lat 77 Andrzej 1938-06-13 2015-06-22 CISOWA
Gzela lat 76 Wanda 1939-03-19 2015-09-11 CISOWA
Garlicki lat 67 Dariusz 1948-08-01 2016-01-07 CISOWA
Gawryś Stanisław 1940-03-21 2016-03-01 CISOWA
Gasiulewicz Ryszard 1962-03-06 2016-03-22 CISOWA
Giziński Tadeusz 1945-07-07 2016-07-22 CISOWA
Gryszkiewicz Antoni 06-08-1952
Groenwald Gracjan 1976-01-02 1986-12-06
Grzenkowicz Marianna 2017-03-25 2012-05-02

Dnia 2018-01-15 zmarł(a)
Jadwiga Kreft lat 87
Z Mieroszyna, ul. Starowiejska
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Strzelnie
W dniu 2018-01-17 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz STRZELNO
Różaniec 2018-01-16 o godzinie 18:00

Dnia 2018-01-13 zmarł(a)
Zygmunt Bandzul lat 74
Z Gdyni
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej
W dniu 2018-01-17 o godzinie 10:00
Po mszy na cmentarz Rumia JANOWO godz.11:30
Różaniec 2018-01-17 o godzinie 09:30

Dnia 2018-01-13 zmarł(a)
Halina Lessnau lat 56
Z Żelistrzewa, ul. Pucka
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. N. S. Pana Jezusa w Żelistrzewie
W dniu 2018-01-17 o godzinie 12:30
Po mszy na cmentarz Kom. Puck-Żelistrzewo
Różaniec 2018-01-16 o godzinie 18:00

Dnia 2018-01-14 zmarł(a)
Jan Szymczuk lat 71
Z Brudzewa
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
W dniu 2018-01-18 o godzinie 09:30
Po mszy na cmentarz Przy Dworcu
Różaniec 2018-01-17 o godzinie 18:00

 

 

Nasz zakład jest administratorem cmentarza Parafii Piotra i Pawła w Pucku obsługujemy trzy cmentarze .