Nasze biuro w Pucku7f62b38f-f3aa-427b-a96a-133df431758c

  • Czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
  • w sobotę od 8.00 do 13.00
  • tel. 58 / 673 27 55     tel./fax  58 / 673 45 92
  • email. biuro@upkalia.pl

Wymagane dokumenty:

Osoba lub Nasz zakład Kalia występujący o zasiłek pogrzebowy odpowiednio składa:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z 12,
  • Odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank,
  • Dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy z osobą zmarłą,
  • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

 

 

[mudslide:picasa,0,112294431533954623794,5911497582156957233]

[mudslide:picasa,0,112294431533954623794,5911504340053832673]

<