Ceremonia Pogrzebowa śp. IRENA KOŁODZIK lat 78 z Świecina

2