Ceremonia Pogrzebowa śp. JANA DAMPS lat 78 ze Swarzewa, (zm. w DPS/Puck )

2