Ceremonia Pogrzebowa śp. JANINA KOŚCIJAŃSKA lat 85 z JURATY, ul. WOJSKA POLSKIEGO

6