Ceremonia Pogrzebowa sp. STEFAN LESNOW lat 88 z Gniezdzewa, ul. Nowa

3