Ceremonia Pogrzebowa śp. STEFAN OTROMBKE lat 67 ze STRZELNA, ul. 3-MAJA

6