Nekrologi

Żelistrzewo: zmarł śp. Kazimierz Mehring.

Starzyno: zmarła śp. Aleksandra Węglarz.

Gdynia: zmarła śp. Katarzyna Bianga.

Gdynia: zmarł śp. Leonard Węsierski.

Puck: zmarł śp. Adriana Gorczyńska.

Puck: zmarła śp. Teresa Kulesza.

Jeldzino: zmarł śp. Jacek Dettlaff.

Chłapowo: zmarł śp. Andrzej Czap.

Puck: zmarł śp. Andrzej Kaczykowski.

Krokowa: zmarła śp. Cecylia Janc.

Gdańsk: zmarł śp. Władysław Dachowski.

Puck: zmarła śp. Zofia Jetke.