Plan uroczystości pogrzebowych świętej pamięci Księdza Wiesława Wetta – proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie.

PLAN U.P.