a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Nazwisko Imię Data urodzenia Data Śmierci Cmentarz
Baranowski Alfons 0001-01-01 1984-05-26 Zatoka
Bobber Bronisława 17.04.1983 Zatoka
Bobber Alfons 25.10.1987 Zatoka
Bystryk Tadeusz 10-11-1928 08-12-1983 Zatoka
Banaszkiewicz Jacek 2017-05-22 1991-01-03 Zatoka
Bresiński Alojzy 31.01.1990 zatoka
Baranowska-Rybacka Eleonora 1935-10-09 2020-12-31 Zatoka
Budzisz Leon 1903-01-21 1989-12-23 Zatoka
Budzisz Anna 1908-04-22 1988-07-23 Zatoka
Bolda Andrzej 22-04-1965 08-01-2012 Zatoka
Byczkowska Stanisława 23-02-1929 12-07-1985 Zatoka
Byczkowski Bogdan 11-03-1953 14-06-1994 Zatoka
Byczkowska Krystyna 1953-07-24 2015-07-14 Zatoka
Bianga Anna 1910-08-22 1985-12-07 Zatoka
Bianga Jan 1904-08-26 1967-07-08 Zatoka
Bolda Jadwiga 21-04-1921 28-12-1966 Zatoka
Bolda Franciszek 10-02-1921 06-04-1990 Zatoka
Baranowksi Stanisław 1929-09-15 1984-05-08 Zatoka
Baranowska Małgorzata 1935-06-21 2008-12-26 Zatoka
Babiasz Maria 05-04-1929 21-07-1966 Zatoka
Busz Zofia 20-12-1920 21-01-2003 Zatoka
Busz Franciszek 17-06-1915 10-10-1990 Zatoka
Barlasz Paweł 1910-05-26 1966-03-23 Zatoka
Baran Jan 01-06-1899 1974 Zatoka
Baran Władysław 1930-11-12 2019-10-01 Zatoka
Baran / Z/6/2013 Zygmunt 1973-07-12 1966-03-13 Zatoka
Bczykowski Włodzimierz 05-05-1935 06-12-1993 Zatoka
Byczkowska Annna 08-02-1902 04-04-1966 Zatoka
Burczyk Andrzej 11-05-1959 09-06-1992 Zatoka
Burczyk Lucyna 1933-11-18 1933-11-18 Zatoka
Burczyk Maria 12-09-1929 14-09-2007 Zatoka
Burczyk Maria 14-11-1903 08-10-1997 Zatoka
Burczyk Alfons 29-07-1901 04-05-1966 Zatoka
Bekier Janina 1913-01-27 1991-10-31 Zatoka
Bizewski Apoloniusz 1923-11-02 1982-05-03 Zatoka
Budzisz Ewa 1998-07-10 1998-07-11 Zatoka
Brandszteter Ryszard 21-08-1937 01-06-1964 Zatoka
Borkowska Helena 16-09-1905 14-05-1998 Zatoka
Brzoska Franciszek 1944-02-27 2013-08-04 Zatoka
Basmann Józef 1929-10-12 1999-02-25 Zatoka
Basmann Brygida 1934-05-31 2020-01-24 Zatoka
Bizewska Magdalena 1948-06-07 2020-10-12 Zatoka
Bielińska Alina 1878-08-30 1962-08-22 Zatoka
Baran Walerian 2019-12-04 1962-09-11 Zatoka
Baran Maria 2019-11-21 1984-04-01 Zatoka
Boyke Łucja 2019-11-21 2019-11-21 Zatoka
Białk Otylia 07-06-1888 06-10-1962 Zatoka
Bekier Edward 03-10-1932 26-02-2010 Zatoka
Bielski Franciszek 18-02-1954 21-04-2006 Zatoka
Bolt Irena 1933-12-10 1961-11-14 Zatoka
Bielska Stefania 1905-10-05 1987-10-12 Zatoka
Bielski Antoni 1902-02-15 1988-03-03 Zatoka
Bronka Stanisław 18-11-1924 18-07-2007 Zatoka
Boyke Augustyn 1904-09-16 1961-01-21 Zatoka
Behmke Feliks 24-01-1915 05-02-1961 Zatoka
Bulczak Czesław 1950-03-27 2019-03-08 Zatoka
Bronka Jan 1916-08-29 1993-08-11 Zatoka
Bronka Jan 1950-08-03 2017-12-09 Zatoka
Bronka Jadwiga 1925-08-22 2010-12-22 Zatoka
Borkowski Stanisław 1903 1986 Zatoka
Blaszke Jadwiga 1910-10-18 1960-12-19 Zatoka
Blaszke Teodor 1905-05-01 1992-02-16 Zatoka
Byczkowski Antoni 1942-02-11 1981-10-05 Zatoka
Byszk Stefan 1937-02-24 1962-01-12 Zatoka
Burzlaff Bronisława 15-06-1920 13-10-1994 Zatoka
Baran Marta 1888-03-27 1962-03-06 Zatoka
Brzoskowski Franciszek 1907-10-25 1983-03-10 Zatoka
Brzoskowska Franciszka 1897-12-02 1986-01-21 Zatoka
Brazewicz Włodzimierz 23-08-1897 03-06-1976 Zatoka
Brazewicz Tomek 17-08-1991 19-08-1991 Zatoka
Brazewicz Pelagia 1925-01-31 2016-12-23 Zatoka
Bucholc Piotr 1911-07-29 1990-01-13 Zatoka
Bucholc Zofia 1930-10-28 1995-06-29 Zatoka
Bianga Jerzy 1953-01-14 2011-12-30 Zatoka
Bohatkiewicz Józefa 13-02-1938 27-09-2000 Zatoka
Bohatkiewicz Władysław 04-11-1937 20-04-2000 Zatoka
Bohatkiewicz Jacek 20-12-1975 2x-xx-2002 Zatoka
Białk Franciszek 1928-10-23 2013-01-31 Zatoka
Białk Agnieszka 1927-03-27 2020-12-22 Zatoka
Bychowski Brunon 06-10-1921 19-06-1985 Zatoka
Bychowska Klara 21-01-1920 15-10-1990 Zatoka
Białk Przemysław 1983-02-22 2004-01-10 Zatoka
Białk Józef 1920-10-12 1992-09-20 Zatoka
Białk Edyta 1935-02-10 2017-06-05 Zatoka
B Elżbieta Zatoka
Boczyński Antoni 17-01-1918 10-08-1988 Zatoka
Brzozowska Anna Zatoka
Boczyńska Anna 1924-08-18 2014-12-30 Zatoka
Bolda Andrzej 1979-01-21 2020-10-18 Zatoka
Bolda Agnieszka 14-01-1957 25-12-2006 Zatoka
Bolda Zygmunt 05-01-1954 18-01-1993 Zatoka
Bolda Józef 1959 Zatoka
Bolda Agnieszka 2017-03-17 1991-01-18 Zatoka
Bradtke Marta 1904-01-16 1959-01-07 Zatoka
Bank Aniela 08-09-1929 02-03-1985 Zatoka
Brill Maria Z/11/2016 14-07-1834 27-02-1959 Zatoka
Bolda Józef 25-05-1920 18-09-1988 Zatoka
Białk Gertruda 1918-09-08 2005-03-20 Zatoka
Bożyński Ksawery 25-03-1873 31-10-1958 Zatoka
Bisewski Paweł 2018-06-22 1988-03-12 Zatoka
Bolda Paweł 0001-01-01 1980-01-01 Zatoka
Bizewski Józef 1956-12-24 2016-12-17 Zatoka
Borchmann Wanda 1928-07-30 2017-02-07 Zatoka
Baranowski Adam Zatoka
Blaszke Piotr 1972-11-08 Zatoka
Bizewski Marcin 1997-06-29 1997-10-09 Zatoka
Bużan Tomasz 1991-12-02 Zatoka
Bużan Adam 1988 Zatoka
Borchert Teresa 1928-11-19 2018-02-18 Zatoka
Borkowska Karolina 1975-10-23 Zatoka
Bradtke Jan i Stefania 1998-08-12 Zatoka
Baranowski Patryk 1985-12-07 Zatoka
Baranowski Józef 1963-02-20 Zatoka
Bukrej Maria 1959-01-26 1959-07-09 Zatoka
Bojke Wanda 0001-01-01 1983-11-22 Zatoka
Bunk Maria 1900-11-24 1985-10-11 Zatoka
Białk Józef 1893-11-23 1949-05-15 Zatoka
Białk Paweł 1922-07-14 1979-10-17 Zatoka
Busch Helena 1911-10-03 1988-07-14 Zatoka
Busch Paweł 1909-05-07 1949-04-06 Zatoka
Bolda Jan 1921-10-10 1987-03-09 Zatoka
Bigus Rozalia 1904-05-04 1982-12-15 Zatoka
Budzisz Urszula 1935-10-28 2002-03-17 Zatoka
Budzisz Stanisław 1938-03-10 2015-07-27 Zatoka
Baran Jan 10-04-1907 02-06-1981 Zatoka
Baran Genowefa 1909-08-15 1999-07-08 Zatoka
Baranowski Stefan 1931-06-15 2004-07-01 Zatoka
Baranowska Wanda 1935-09-10 2017-07-18 Zatoka
Buczkowski Brunon 22-07-1915 31-08-1981 Zatoka
Buczkowska Czes�awa 1923-04-25 2013-03-09 Zatoka
Błaszczyńska 5/Z/2018 Antonina 1900-06-13 1982-03-11 Zatoka
Bolda Stefan 28-08-1926 08-04-1981 Zatoka
Bolda Zofia 22-04-1931 28-12-1999 Zatoka
Bizewski Józef 1894-01-15 1939-09-03 Zatoka
Bizewska Rozalia 1903-11-05 1982-12-01 Zatoka
Bastubba Jadwiga 1914-05-30 1993-02-23 Zatoka
Blaszkowski Franciszek 12-04-1900 17-07-1990 Zatoka
Bolda Klara 1910-11-11 1945-05-31 Zatoka
Białk Kazimierz 1948-12-01 2021-05-23 Zatoka
Biliński Michał 14-11-1946 22-07-1951 Zatoka
Białk Leon 20-05-1911 03-08-1993 Zatoka
Białk Anna 1913-11-08 2005-06-29 Zatoka
Blaszkowska Elżbieta 18-11-1907 11-05-1997 Zatoka
Bistram Jan 30-12-1932 16-06-1998 Zatoka
Bilińska Bolesława 26-02-1907 24-05-1980 Zatoka
Biliński Michał 15-11-1904 29-06-1980 Zatoka
Bistram Jan 08-06-1905 24-03-1978 Zatoka
Bistram Agnieszka 04-02-1909 08-03-1995 Zatoka
Bork Józefa 1897-02-01 1981-07-28 Zatoka
Białk Magdalena 1936-04-02 1994-02-27 Zatoka
Bieszk Marta 1889-09-07 1975-07-17 Zatoka
Bieszk Michał 1886-03-20 1941-07-07 Zatoka
Bork Józef 1945-09-11 Zatoka
Białk Bolesław 2019-05-10 1977-12-13 Zatoka
Białk Marta 0001-01-01 1991-03-03 Zatoka
Baran Urszula - WOLNE -Wykorzystano 0002-01-01 1905-04-27 Zatoka
Birr Agnieszka 1922-06-22 1999-10-10 Zatoka
Bukrej Bronisława 1932-05-11 1978-04-14 Zatoka
Bukrej Andrzej 1955-07-09 1996-11-09 Zatoka
Blaszke Monika 2019-10-25 2019-10-25 Zatoka
Bieszke Barbara 31-03-1885 21-08-1943 Zatoka
Biskup Jadwiga 11-11-1912 15-07-1975 Zatoka
Biskup Michał 09-09-1907 30-09-1977 Zatoka
Busz Juliusz 28-05-1899 12-07-1946 Zatoka
Baranowski Jerzy 1959-02-24 2019-08-03 Zatoka
Badtke Aniela 17-12-1923 21-10-2004 Zatoka
Badtke Andrzej 21-11-1925 07-11-1997 Zatoka
Badtke Leokadia 1905 1941 Zatoka
Blaszka Anna 28-07-1923 03-05-1998 Zatoka
Blaszka Stanisław 31-08-1911 31-01-2000 Zatoka
Bank Brunon 1939-08-12 2012-05-13 Zatoka
Boehm Antonina 14-01-1856 06-04-1940 Zatoka
Bullmann Jan 1872-06-20 1940-10-03 Zatoka
Bieszke Juliusz 20-02-1879 20-11-1940 Zatoka
Barczyk Helena 29-01-1892 01-10-1976 Zatoka
Bastubba Jan 1904-06-06 1991-10-24 Zatoka
Błądek Halina 1940-09-21 2017-11-13 Zatoka
Block Rozalia 20-12-1907 25-03-1980 Zatoka
Bona Jadwiga 24-01-1917 06-02-1979 Zatoka
Bona Alfons 1910 1943 Zatoka
Blaszke Zbigniew 1950-04-18 1977-12-17 Zatoka
Borkowski Benedykt 25-01-1916 27-05-1993 Zatoka
Borkowska Stefania 20-08-1925 06-11-1999 Zatoka
Bieszke Juliusz 12-10-1915 21-03-2003 Zatoka
Bieszke Zofia 1922-04-08 2014-02-14 Zatoka
Buja Feliks 1928-05-18 1947-04-17 Zatoka
Briszke Helena 13-08-1931 11-10-1993 Zatoka
Briszke Augustyn 1930-06-25 1999-10-29 Zatoka
Bolda Agnieszka 28-08-1892 24-96-1968 Zatoka
Bolda Jan 1881-01-13 2017-03-25 Zatoka
Buzon Agnieszka Zatoka
Basmann Augustyn 1905 1976 Zatoka
Basmann Barbara 0001-01-01 1985-10-28 Zatoka
Bukrej Janusz 14-01-1965 16-10-2012 Zatoka
Biskup Irena 1943-05-08 2017-10-15 Zatoka
Bolda Tadeusz 17-09-1935 31-10-1985 Zatoka
Byczk Helena 1924-06-11 2005-03-29 Zatoka
Byczk Alfons 1927-12-24 2008-09-21 Zatoka
Bulczak Grzegorz 1922-05-25 1989-08-15 Zatoka
Busz Juliusz 1922-05-26 1989-08-16 Zatoka
Bulczak Helena 1926-07-01 2021-02-09 Zatoka
Busch / 38/Z/2020 Marta 1880-01-09 1967-11-18 Zatoka
Bolda Paweł 22-11-1913 Zatoka
Bolda Paweł 1918-11-22 2017-11-07 Zatoka
Bolda Jadwiga 1921-10-31 2011-04-14 Zatoka
Bolda Leon 1923-04-07 1950-05-07 Zatoka
Bolda Marta Zatoka
Bolda Franciszek Zatoka
Bolda Maria 1914-08-22 1980-10-04 Zatoka
Bolda Leon 1906-04-12 1987-04-23 Zatoka
Bolda Andrzej 1950-04-29 2013-02-14 Zatoka
Bemka Zofia 1954-10-12 2013-09-07 Zatoka
Blaszka Stanisław 0001-01-01 2011-08-08 Zatoka
Baran Stefan 1944-10-25 1979-09-18 Zatoka
Baranowski Zdzisław 30-10-1961 24-09-2008 Zatoka
Budzisz Kirszling Hildegarda 21-12-1942 25-07-2000 Zatoka
Baran Helena Zatoka
Bryński Fred Zatoka
Bunk Stefan 1929-02-02 1985-01-23 Zatoka
Bunk Paweł 28-04-1901 25-03-1958 Zatoka
Bunk Waleska 30-12-1904 11-08-1991 Zatoka
Babiński Zenon 1957-11-11 2013-08-20 Zatoka
Bastubba Cecylia 1904-07-11 1989-09-15 Zatoka
Byczkowski Stefan 23-07-1943 06-02-1986 Zatoka
Byczkowski Stanisław 07-07-1900 13-04-1956 Zatoka
Bojke Jadwiga 1947-12-26 2018-12-29 Zatoka
Biała Stanisława 08-02-1891 30-06-1938 Zatoka
Bizewska Maria 2018-05-11 1980-05-11 Zatoka
Brill Walenty 1895-02-11 1972-09-25 Zatoka
Brill Agnieszka 1895-01-23 1956-06-14 Zatoka
Brill Hildegarda 1926-07-12 1999-06-11 Zatoka
Blaszke Jadwiga 1932-05-05 2015-02-02 Zatoka
Baran Marta 1895-03-01 1956-03-17 Zatoka
Baran Maksymilian 1877-04-25 1957-08-14 Zatoka
BENKOWSKI ROMAN 1963-04-06 2017-04-23 Zatoka
Burcon Janusz 1940-10-07 2016-11-23 Zatoka
Borkowski Franciszek 05-02-1913 08-01-1984 Zatoka
Blaszke Maria 1960-09-17 2018-08-18 Zatoka
Białk Maria 22-06-1937 05-08-1998 Zatoka
Białk Franciszek 27-03-1926 21-02-2003 Zatoka
Borchert Aleksandra 1951-04-17 2013-05-01 Zatoka
Borchert Brunon 1889-06-15 1970-02-09 Zatoka
Blaszke Walerian 1923-03-31 1991-02-16 Zatoka
Blaszke Andrzej 1947-12-17 2013-07-22 Zatoka
Borchert Bronisława 0001-01-01 1954-01-01 Zatoka
Blaszke Bronisława 1932-03-13 2017-09-19 Zatoka
Blaszke Henryk 1934-12-22 2015-01-18 Zatoka
Brzezińska Anna 1937-02-22 2014-10-25 Zatoka
Brzeziński Eugeniusz 1931-03-18 2016-08-02 Zatoka
Bunk Zofia 1908-11-06 1994-04-24 Zatoka
Bunk Józef 1905-01-28 1953-03-23 Zatoka
Bemka Helena 1925-08-30 2014-08-15 Zatoka
Boike Wanda 1903-12-26 1983-11-23 Zatoka
Biskup Tadeusz Zatoka
Brandt Agnieszka 11-11-1897 04-06-1977 Zatoka
Brandt Brunon 29-09-1891 04-01-1985 Zatoka
Bulczak Anna 1908-03-08 1990-01-18 Zatoka
Bujarski Maciej 1985-01-06 2018-10-07 Zatoka
Blaszke Augustyn 22-07-1926 28-10-1994 Zatoka
Blaszke Roman 1954-09-29 2015-10-17 Zatoka
Blaszke Krystyna 05-04-1929 03-04-2005 Zatoka
Blaszke Zygmunt 16-05-1931 21-01-2005 Zatoka
Bank Anna 1911-08-20 1990-12-15 Zatoka
Budzisz Katarzyna 06-11-1957 01-10-2001 Zatoka
Budzisz Jan 1938-10-17 1978-11-10 Zatoka
bUDZISZ kONRAD 23-04-2001 13-05-2001 Zatoka
Biernacka Irena 1934-04-08 2004-06-12 Zatoka
Biernacki Albin 27-07-1929 18-09-2004 Zatoka
Byczkowski Hubert 1932-05-07 1997-09-10 Zatoka
Byczkowska Józefa 1930-12-20 2019-01-08 Zatoka
Borowska Maria 1895-10-29 1970-11-22 Zatoka
Bielecki Józef 1900-10-15 1978-10-03 Zatoka
Bielecka Aniela 1912-07-28 1996-03-28 Zatoka
Badtke Anna 1883-03-10 1961-10-02 Zatoka
Błaszkowski Jerzy 1907-11-30 1977-11-13 Zatoka
Błaszkowska Paulina 1927-04-02 2019-06-16 Zatoka
Bianga Łukasz 05-12-1977 14-08-1993 Zatoka
Bianga Damian 29-01-1976 21-08-1993 Zatoka
Blaszke Jerzy 1947-05-04 1997-04-04 Zatoka
Blaszke Albin 1907-07-29 1983-08-02 Zatoka
Bolda Józef 1875-04-07 1948-03-16 Zatoka
Bolda Marta 1888-03-28 1968-10-10 Zatoka
Białk Henryk 11-12-1944 16-11-1998 Zatoka
Blaszke Maria 24-07-1916 17-08-1990 Zatoka
Butkiewicz Józef 01-03-1893 24-04-1948 Zatoka
Borowski Leon 1883-12-27 1960-12-27 Zatoka
Borowska Jadwiga 2019-12-27 1975-12-27 Zatoka
Białk Agnieszka 21-01-1925 26-11-1996 Zatoka
Białk Franciszek 07-03-1923 13-07-2001 Zatoka
Budnik Augustyn 1910-04-23 1975-03-02 Zatoka
Budnik Tekla 1912-12-02 1997-07-13 Zatoka
Baranowski Dariusz 1965-08-11 2021-06-01 Zatoka
Bartlewski Andrzej 1951-11-11 1986-03-17 Zatoka
Bezwiński Witold 1880-05-10 1976-01-31 Zatoka
Banaszkiewicz Andrzej 1922 1999 Zatoka
Banaszkiewicz Izabella 1923 Zatoka
Banaszkiewicz Izabela 1923-09-12 2012-04-01 Zatoka
Bisewska Matylda 1907-11-18 1981-11-10 Zatoka
Bisewski Jan 1900-09-06 1970-11-14 Zatoka
Blok Jan 1904-07-21 1976-10-22 Zatoka
Brandt Brunon 1927-09-23 1971-07-03 Zatoka
Barszczak Aurelia-Maria 1960-08-17 2013-10-11 Zatoka
Białk Bożena 23-11-1954 15-03-1971 Zatoka
Białk Jan 1928-05-03 2015-07-06 Zatoka
Białk Krystyna 1934-03-20 2014-10-28 Zatoka
Byczkowska Wiesława 1962-06-02 2015-10-20 Zatoka
Bieniecka Anna 05-12-1911 23-10-1971 Zatoka
Blok Teresa 1907-07-23 1931-03-24 Zatoka
Bank Zygmunt 13-09-1932 31-01-1972 Zatoka
Bank Edmund 1934 2000 Zatoka
Butlewski Jerzy 1942-04-30 2017-01-23 Zatoka
Bolda Paweł 1903-10-15 1971-12-31 Zatoka
Bolda Jerzy 1930-08-10 1992-09-23 Zatoka
Bolda Berta 1900-11-07 1985-03-05 Zatoka
Bolda Zofia 1930-06-24 2008-10-07 Zatoka
Bulczak Franciszek 1912-04-14 1994-05-04 Zatoka
Białk Tekla 1908-01-25 1991-05-28 Zatoka
Białk Jan 1904-09-28 1974-06-04 Zatoka
Budzisz Agnieszka 1911-11-26 1974-08-11 Zatoka
Budzisz Stefan 1947-01-22 2019-03-26 Zatoka
BUNK FLORIAN 1950-10-26 2017-03-15 Zatoka
Bużon Roman 1940-04-04 1989-06-26 Zatoka
Blażk Helena 20-12-1926 04-03-1987 Zatoka
Blandyna Stefan 2019-11-25 2019-11-25 Zatoka
Błażejewski Medard 01-09-1948 25-09-2001 Zatoka
Buja Aniela 1931-03-15 2007-05-20 Zatoka
Buja Stefan 1930-09-28 1969-06-22 Zatoka
Buja Anna 1901-12-13 1975-06-25 Zatoka
Buja Augustyn 1901-05-29 1975-06-29 Zatoka
Borkowska Agnieszka 30-01-1914 28-01-1970 Zatoka
Bolda Łucja 09-09-1914 16-12-1998 Zatoka
Bolda Jan 24-05-1910 02-05-1969 Zatoka
Bożyńska Józefa 28-05-1891 03-12-1986 Zatoka
Bożyński Jan 01-09-1882 23-08-1969 Zatoka
Bożynska Helena 17-01-1918 16-09-1990 Zatoka
Blaszke Augustyn 1902-08-28 1971-08-03 Zatoka
Blaszke Elwart Gertruda 26-03-1918 09-06-1979 Zatoka
Blaszke Eugeniusz 13-10-1953 22-09-2001 Zatoka
Blaszke Jadwiga 1952-01-28 2019-10-09 Zatoka
Basmann Anna 1923-03-04 2000-05-23 Zatoka
Basmann Jan 1913 2008-02-26 Zatoka
Borkowska Krystyna 1948-03-09 2018-02-15 Zatoka
Bużon Benedykt 1908-01-14 1972-07-03 Zatoka
Bużon Luiza 1908-01-17 1986-02-08 Zatoka
Bieniuk Jakub 1985-02-18 2014-02-23 Zatoka
Burzyński Jan 22-08-1889 25-01-1973 Zatoka
Bartlewska Jadwiga 1897-01-01 1972-01-01 Zatoka
Bartlewski Jan 1897 1973 Zatoka
Bieżuńska Matylda 1898-05-03 1974-03-09 Zatoka
Bieżuński Adrzej 1893-11-10 2019-10-30 Zatoka
Bolda Bożena 1958-05-02 1998-06-19 Zatoka
Bolda Witold 1955-11-21 2020-12-08 Zatoka
Babińska Urszula 03-07-1926 19-03-1996 Zatoka
Babiński Albin 01-10-1926 21-06-2006 Zatoka
Budzisz Maria 1954-05-29 2014-06-14 WADYSAWOWO
Bisewski Gerard 1941-01-08 2014-10-07 WŁADYSŁAWOWO
Bolda lat 70 Alfons 1944-12-18 2015-02-20 WŁADYSŁAWOWO
Bartczak lat 46 Jacek 1968-08-12 2015-05-11 WŁADYSŁAWOWO
Blok lat 61 Franciszek 1953-11-30 2015-07-08 WŁADYSŁAWOWO
Babczyk Ludwig 1932-03-11 2016-04-21 WŁADYSŁAWOWO
Budzisz Kazimierz 1951-04-01 2016-04-27 WŁADYSŁAWOWO
Brzeska Cecylia 1931-11-25 2016-05-03 WŁADYSŁAWOWO
Babczyk Łucja 1934-01-17 2016-07-12 WŁADYSŁAWOWO
Brzeski Bernard 1931-02-23 2017-01-15 WŁADYSŁAWOWO
Bekisz lat 55 Jan 1961-05-07 2017-01-25 WŁADYSŁAWOWO
Bolda Adam 1972-08-07 2017-05-19 WŁADYSŁAWOWO
Baran Helena 1929-04-29 2017-06-25 WŁADYSŁAWOWO
Bonk Władysław 1935-05-01 2017-08-15 WŁADYSŁAWOWO
Bigott Franciszek 1961-06-20 2017-10-20 WŁADYSŁAWOWO
Bisewski Rafał 1973-08-23 2019-01-12 WŁADYSŁAWOWO
Biankowski Kazimierz 1961-12-03 2019-02-01 WŁADYSŁAWOWO
Borzyszkowska Teresa 1937-09-04 2019-05-10 WŁADYSŁAWOWO
Bemke Krystyna 1944-07-23 2019-08-15 WŁADYSŁAWOWO
Borska Urszula 1934-02-24 2020-01-25 WŁADYSŁAWOWO
Baran Teresa 1953-05-20 2020-12-27 WŁADYSŁAWOWO
Bizewska Helena 1926-12-07 2017-06-07 WITOMINO godz. 12:30
Brzyski Andrzej 1954-06-10 2016-04-04 WITOMINO godz. 12:00 z marszu
Błaszczyk Irena 1937-03-08 2018-09-23 WITOMINO godz. 11:30 z kaplicy
Banasiak lat 62 Bożena 1953-01-14 2015-02-13 WITOMINO 13:00
Biedunkiewicz Kazimiera 1927-03-04 2016-09-09 WITOMINO 12:30 z marszu
Bartusz Weronika 1923-01-12 2014-09-18 WITOMINO
Biernacki Władysław 1944-02-14 2014-12-07 WITOMINO
Bąk lat 93 Nina 1922-04-01 2015-02-27 WITOMINO
Bartosiak lat 78 Kazimiera 1936-07-28 2015-03-14 WITOMINO
Bartosiewicz Barbara 1933-07-23 2018-07-28 WITOMINO
Blok Brunon 1936-11-24 2019-01-19 WITOMINO
Bledziewski Edward 1945-08-20 2019-04-14 WITOMINO
Budnik Juliusz 1951-01-04 2014-12-13 WIERZCHUCINO
Bemka Franciszek 1943-04-01 2021-07-18 WIERZCHUCINO
Bialk Urszula 1936-06-21 2014-03-28 W STARZYNIE
Boeniusz Henryk 1939-10-15 2014-06-14 w Aleksandrowie
Blaszke Bolesław 1933-05-07 2018-12-20 TYŁOWO
Blaszke Aniela 1938-03-26 2019-11-15 TYŁOWO
Bianga Paweł 1947-12-19 2020-09-04 TYŁOWO
Bemke Józef 1957-01-06 2018-02-18 TUPADŁY
Bużan Leszek 1986-10-31 2018-01-09 SZEMUD
Bialk Sawomir 1967-08-13 2014-04-26 SWARZEWO
Bobber Felicja 1928-04-27 2016-06-27 SWARZEWO
Boszk Krystyna 1964-10-13 2017-06-26 SWARZEWO
Białk Gabriela 1953-07-04 2018-05-13 SWARZEWO
Bolda Ewa 1966-08-05 2018-10-26 SWARZEWO
Białk Barbara 1931-12-04 2019-08-22 SWARZEWO
Bigott Marta 1928-11-15 2019-09-22 SWARZEWO
Bethke Maria 1924-04-09 2020-05-02 SWARZEWO
Białk Edmund 1934-04-06 2020-05-25 SWARZEWO
Budzisz Edward 1956-08-09 2021-01-30 SWARZEWO
Borski Roman 1944-11-07 2017-11-07 STRZELNO
BIZEWSKA MARIA 1941-03-16 2017-04-13 STRZELNO
Bemke Adelina 1941-09-23 2017-08-27 STRZELNO
Brunon Grabowski 1923-08-18 2014-09-03 STRZELNIE
Borowiec Andrzej 1948-04-25 2020-07-14 STRZELNIE
Bizewski Feliks 1935-12-02 2020-12-04 STRZELNIE
Bialk Stefan 1950-08-03 2014-09-16 STARZYNO
Blar Jan 1941-05-11 2017-10-26 STARZYNO
Bizewska Łucja 1945-11-30 2018-01-30 STARZYNO
Bullmann Marek 1959-10-14 2018-05-31 STARZYNO
Barnett Henryk 1956-08-09 2019-04-07 STARZYNO
Bać lat 23 Jacek 1992-04-01 2015-04-20 Stara Wieś
Bolduan Urszula 1930-01-28 2017-08-16 SREBRZYSKO / kaplica 12:00-12:30
Baranowski Bogdan 1940-04-04 2016-04-08 RUMIA JANOWO, godz. 12:00 z marszu
Bandzul Zygmunt 1943-12-01 2018-01-13 Rumia JANOWO godz.11:30
Brandt Tadeusz 1948-11-03 2014-12-22 RUMIA JANOWO
Borodiuk lat 82 Jan 1932-10-14 2015-02-03 RUMIA JANOWO
Brodzki Krzysztof 1960-12-25 2017-07-21 Rumia JANOWO
Bielang Zbigniew 1952-07-10 2018-12-08 RUMIA JANOWO
Brzostowski Bolesław 1946-05-04 2019-07-03 RUMIA JANOWO
Bandzul Maria 1950-09-22 2020-09-07 RUMIA JANOWO
Baranowska Elżbieta 1943-11-14 2021-02-22 RUMIA JANOWO
Borodiuk Regina 1939-04-25 2014-12-12 RUMIA JANOWO
Borkowski Wacław 1953-02-05 2016-11-16 RUMIA JANOWA
Bruna Elbieta 1930-07-16 2014-05-01 REKOWO
Block lat 62 Roman 1953-05-31 2015-09-05 REKOWO
Broszczak Regina 1932-09-07 2018-09-04 REDA-REKOWO
Baranowska Teresa 1944-06-22 2020-04-25 REDA-REKOWO
Bruggemann Nikodema 1926-03-22 2018-12-24 REDA
Bieszke Jan 1928-01-16 2021-01-23 REDA
Budzisz Antoni 1951-12-31 2019-03-19 Przy Dworcu
Boike Genowefa 29-09-1935 31-12-1993 Przy Dworcu
Białk Józefa 1895-01-03 1987-10-11 Przy Dworcu
Buras Anna 15-05-1904 30-08-1993 Przy Dworcu
Brzoskowski Maciek 28-08-1984 18-08-2007 Przy Dworcu
Brzóska Zygfryd 25-02-1935 27-07-1976 Przy Dworcu
Brzóska Marianna 5-04-1898 21-08-1988 Przy Dworcu
Bolda Stanisław 19-12-1932 12-07-2003 Przy Dworcu
Bolda Jan 08-09-1962 21-11-2007 Przy Dworcu
Budzisz Rajmund 1939-11-17 1978-07-02 Przy Dworcu
Bastubba Jadwiga 14-08-1911 19-02-1996 Przy Dworcu
Bastubba Aniela 1949-05-30 2015-04-19 Przy Dworcu
Bastubba Paweł 1907 1973 Przy Dworcu
Bolda Agnieszka 1889-10-05 1973-07-31 Przy Dworcu
Bukała Eufrozyna 22-11-1919 09-07-1977 Przy Dworcu
Białk Stefan 1937-06-05 1983-09-14 Przy Dworcu
Brzozowska Marta 1894-03-02 1980-10-03 Przy Dworcu
Białk Juliusz 25-02-1928 06-01-1976 Przy Dworcu
Bilicki Franciszek 29-01-1931 20-02-1987 Przy Dworcu
Biliccy Jan 17-11-1905 29-11-1973 Przy Dworcu
Bilicka Maria 1931-05-04 2018-05-20 Przy Dworcu
Bilicka Joanna 1931-07-27 1999-02-04 Przy Dworcu
Buszowa Jadwiga 1890 1976 Przy Dworcu
Bujak Helena 07-09-1905 20-04-1983 Przy Dworcu
Bastuba Gertruda 1914-07-09 1981-05-08 Przy Dworcu
Bastuba Leon 1910-04-26 1974-05-07 Przy Dworcu
Bastubba Franciszek 1953-12-03 2020-12-07 Przy Dworcu
Białk Ewa 1953-12-10 1996-06-06 Przy Dworcu
Brandt Johannes 1001-01-01 2020-04-30 Przy Dworcu
Borkowska Wiktoria 1910-02-26 1998-02-05 Przy Dworcu
Banna Zygmunt 01-03-1928 10-09-1989 Przy Dworcu
Block Maria 14-02-1945 14-06-2002 Przy Dworcu
Bullmann Jacek 1959-11-29 2019-03-01 Przy Dworcu
Bullmann Urszula 1961-01-15 2009-03-08 Przy Dworcu
Bullmann Bronislawa 19-06-1931 30-10-2005 Przy Dworcu
Bieszke Klara 10-03-1918 21-01-1982 Przy Dworcu
Bieszke Anna 04-10-1913 23-02-1987 Przy Dworcu
Busz Marta 1892-07-06 1974-12-16 Przy Dworcu
Bigott Franciszek 06-09-1953 07-02-2004 Przy Dworcu
Bigott Anastazy 1922-04-30 1998-05-27 Przy Dworcu
Bigott Jadwiga 1933-07-04 2021-02-22 Przy Dworcu
Blar Augustyna 1901-12-31 1987-05-20 Przy Dworcu
Bochentin Edmund 1935-08-21 1988-07-28 Przy Dworcu
Bochentin Józefa 1939-02-14 2019-01-05 Przy Dworcu
Busz Klara 20-05-1909 14-07-1985 Przy Dworcu
Byczke Otylia 1903-05-09 1974-11-28 Przy Dworcu
Byczke Pelagia 1908-03-11 1981-07-08 Przy Dworcu
Byczke Józef 1896-07-20 1982-02-17 Przy Dworcu
Bigocki Antoni 1932-10-10 1997-06-13 Przy Dworcu
Bohl Alfons 08-03-1933 30-07-1989 Przy Dworcu
Bohl Renata 16-01-1934 23-02-2003 Przy Dworcu
Banna Maria 16-12-1959 15-12-1989 Przy Dworcu
Bobber Joanna 1875 1955 Przy Dworcu
Bobber Jan 1864 1920 Przy Dworcu
Blaszke Józef 18-07-1929 13-08-1993 Przy Dworcu
Blaszke Maria 1934-06-06 2017-08-08 Przy Dworcu
Banna Febronia 13-07-1928 23-lut Przy Dworcu
Baranowski Władysław 1932-07-15 2015-10-09 Przy Dworcu
Baranowska Magdalena 1936-05-13 2014-10-24 Przy Dworcu
Bizewski / Zlikwidowano Józef 1908-08-04 1977-03-22 Przy Dworcu
Bizewska / Zlikwidowano Rozalia 1914-12-30 1994-06-30 Przy Dworcu
Bizewski Franciszek 1001-01-01 0001-01-02 Przy Dworcu
Blaszke Elżbieta 02-091934 13-01-2009 Przy Dworcu
Blaszke Bronisław 07-06-1936 23--06-2004 Przy Dworcu
Blar Brunon 1942-08-28 1990-04-26 Przy Dworcu
Bulczak Leon 14-10-1947 02-03-1997 Przy Dworcu
Bartoszewicz Wojciech 01-11-1954 22-07-1981 Przy Dworcu
Bartoszewicz Ryszard 21-06-1906 16-12-1978 Przy Dworcu
Bartoszewicz Ludwika 18-03-1916 15-04-2001 Przy Dworcu
Belau Bernard 1914-10-12 1992-01-29 Przy Dworcu
Bigott Elżbieta 21-10-1928 19-01-1997 Przy Dworcu
Bigott Teofil 24-04-1925 03-07-1992 Przy Dworcu
Buras Józef 27-05-1927 28-02-2000 Przy Dworcu
Buras Stanisław 21-08-1925 19-09-1992 Przy Dworcu
Bielińska Jadwiga 1906-10-14 1988-12-03 Przy Dworcu
Bieliński Władysław 1900-07-20 1979-03-11 Przy Dworcu
Bonna Rozalia 14-08-1903 08-07-1990 Przy Dworcu
Busz Jadwiga 09-01-1912 13-12-1989 Przy Dworcu
Busz Władysław 27-06-1913 02-05-1985 Przy Dworcu
BANIECKI TEOFIL 1876-05-26 1949-02-13 Przy Dworcu
Bullmann Maria 04-03-1952 14-06-1974 Przy Dworcu
Bielanowska Józefa 1979 Przy Dworcu
Bonk Karol 1935-01-30 1993-04-05 Przy Dworcu
Bonk Bronisław 1900-10-07 1999-10-31 Przy Dworcu
Bonk Władysława 1907-05-03 1980-08-03 Przy Dworcu
Bonk Marian 1931-08-15 2019-06-06 Przy Dworcu
Blaschke Monika 30-04-1896 21-07-1926 Przy Dworcu
Brzózka Szczepan 1910-09-02 1989-02-21 Przy Dworcu
Bojarska Katarzyna 1850-08-20 1928-12-15 Przy Dworcu
Byczk Józef 1933-11-19 2020-03-03 Przy Dworcu
Budzisz Michał 21-10-1921 15-04-1984 Przy Dworcu
Bojarski Marian 1913-07-10 1993-04-21 Przy Dworcu
Bojarska Wanda 1906-11-11 1979-02-14 Przy Dworcu
Bojarska Maria 1886-08-04 1950-09-01 Przy Dworcu
Borcher Gertruda 1985-01-01 Przy Dworcu
Budnik Zofia 24-12-1951 08-10-2010 Przy Dworcu
Budnik Zbigniew 1950-03-16 2019-07-25 Przy Dworcu
Berlin Władysław 09-12-1913 19-07-1992 Przy Dworcu
Bonna Barbara 1946-09-26 2015-06-12 Przy Dworcu
Barbaszyńska Stefania 2017-03-31 1982-03-28 Przy Dworcu
Budzisz Małgorzata 13-07-1930 04-02-1982 Przy Dworcu
Bekisz Wiktor 1910-07-24 1979-12-27 Przy Dworcu
Bekisz Anna 1916-06-09 1985-03-07 Przy Dworcu
Busz Eugenia 12-09-1937 08-03-2005 Przy Dworcu
Busz Edmund 1936-07-01 2021-03-08 Przy Dworcu
Bilot Jerzy 10-06-1907 09-01-1979 Przy Dworcu
Bilot Maria 07-09-1912 02-01-2006 Przy Dworcu
Bilot Herbert 29-01-1934 07-08-2008 Przy Dworcu
Bilot Eleonora 1937-04-03 2020-07-17 Przy Dworcu
Bizewski Franciszek 18-03-1921 02-10-1976 Przy Dworcu
Bizewska Waleska 24-08-1932 31-03-2010 Przy Dworcu
Bekisz Feliks 22-12-1908 26-04-1977 Przy Dworcu
Bekisz Antoni 11-05-1947 12-04-2009 Przy Dworcu
Bekisz Leokadia 13-04-1913 25-12-1998 Przy Dworcu
Bekisz Feliks 1880-04-09 1943-06-30 Przy Dworcu
Bekisz Maria 13-02-1891 16-02-1943 Przy Dworcu
Brill Anna 18-04-1889 03-01-1975 Przy Dworcu
Brill Jan 05-02-1915 17-03-1997 Przy Dworcu
Białk Feliks 1934-01-21 1994-02-13 Przy Dworcu
Białk Maria 14-05-1937 28-06-2009 Przy Dworcu
Burczyk Leonard 1939-04-01 1985-07-29 Przy Dworcu
Burczyk Agnieszka 29-08-1911 16-11-1947 Przy Dworcu
Brzozowska Elżbieta 1937-04-26 2010-03-05 Przy Dworcu
Brzozowski Józef 1933-05-07 2018-01-21 Przy Dworcu
Blaszke Stanisław 1954-05-04 1998-03-09 Przy Dworcu
Bujas Elżbieta 10-11-1955 01-07-2007 Przy Dworcu
Badocha Czesław 1924-07-10 1992-12-13 Przy Dworcu
Badocha Helena 1927-03-02 2020-08-08 Przy Dworcu
Bukała Marianna 10-09-1922 20-05-1993 Przy Dworcu
Bresiński Augustyn 29-03-1914 28-08-1987 Przy Dworcu
Budnik Edmund 1934-12-01 2016-03-28 Przy Dworcu
Bolda Zofia 1910-10-25 1984-04-01 Przy Dworcu
Busz Jerzy 22-02-1935 04-12-1998 Przy Dworcu
Bizewski Stanisław 1922-11-06 1993-04-30 Przy Dworcu
Bizewski Jan 1919-07-24 1993-04-12 Przy Dworcu
Bochdziewicz Stefania 1899-09-25 1981-11-10 Przy Dworcu
Borzyskowski Augustyn 2019-03-14 1943-06-04 Przy Dworcu
Borzyskowska Cecylia 2019-10-24 1954-04-29 Przy Dworcu
Budzisz Jerzy 08-04-2001 Przy Dworcu
Budzisz Irena 29-12-2008 Przy Dworcu
Budzisz Helena 1906-06-29 1987-12-09 Przy Dworcu
Budzisz Leon 02-09-1904 15-04-1945 Przy Dworcu
Budzisz Brunon 08-04-1934 19-01-1983 Przy Dworcu
Budzisz Gertruda 07-11-1934 02-02-2003 Przy Dworcu
Bureta Klara 1912-05-30 2000-01-24 Przy Dworcu
Bulczak Marta 1915-06-15 1974-06-25 Przy Dworcu
Budnik Albin 18-03-1930 07-12-1998 Przy Dworcu
Budnik Brygida 1931-01-01 2020-09-07 Przy Dworcu
Brzoskowski Kazinierz 03-01-1927 22-09-2009 Przy Dworcu
Brzoskowska Jadwiga 1934-12-04 2019-05-02 Przy Dworcu
Bolda Tekla Przy Dworcu
Budzisz Joanna 1913-07-12 1980-05-07 Przy Dworcu
Budzisz Elzbieta 1879-11-19 1941-03-05 Przy Dworcu
Budzisz Józef 1909-05-09 1992-07-11 Przy Dworcu
Budzisz Antoni 1873-12-17 1982-12-05 Przy Dworcu
Blaszke Helena 1896-08-30 1976-06-10 Przy Dworcu
Blaszke Ksawery 1894-05-02 1980-11-15 Przy Dworcu
Blaszke Czesława 20-12-1930 24-04-1993 Przy Dworcu
Blaszke Marian 19-05-1934 04-02-2004 Przy Dworcu
Blaszke Aleksandra 30-12-1935 22-03-1980 Przy Dworcu
Blaszke Bronisław 28-01-1928 06-02-2000 Przy Dworcu
Blaszke Anna 16-11-1931 07-02-2011 Przy Dworcu
Blaszke Józef 08-09-1902 06-11-1936 Przy Dworcu
Bartkowiak Leon 1914-05-15 1985-07-26 Przy Dworcu
Bartkowiak Pelagia 30-04-1915 18-12-1986 Przy Dworcu
Bartkowiak Jerzy 1947-12-28 2015-11-11 Przy Dworcu
Bobber Ignacy 05-05-1928 16-01-2010 Przy Dworcu
Bożyńska Anna 14-03-1887 29-05-1974 Przy Dworcu
Brandt Franciszek 1925-09-20 1993-05-06 Przy Dworcu
Brandt Monika 1927-11-01 2020-11-06 Przy Dworcu
Budzisz Alojzy 10-06-1874 23-12-1934 Przy Dworcu
Bartlewska Irena 1929-12-29 1997-11-21 Przy Dworcu
Bartlewski Józef 19-08-1920 28-01-2000 Przy Dworcu
Badaczewski Kazimierz 1946-09-07 2020-12-21 Przy Dworcu
Butowski Eugeniusz 27-05-1933 14-11-2003 Przy Dworcu
Budzynska Helena 05-06-1895 12-09-1976 Przy Dworcu
Biskup Wiktor 1913-08-30 1989-07-09 Przy Dworcu
Biskup Bronisława 1925-06-04 1996-08-12 Przy Dworcu
Biskup Tomasz 1953-11-21 2020-04-07 Przy Dworcu
Budnik Leon 23-03-1916 20-01-1995 Przy Dworcu
Budnik Monika 1920-04-01 2012-02-06 Przy Dworcu
Bobber Katarzyna 28-04-1911 14-02-1999 Przy Dworcu
Bobber Franciszek 18-08-1912 12-12-1975 Przy Dworcu
Bobber Franciszek 11-02-1947 04-03-2010 Przy Dworcu
Bulczak Stefan 08-01-1925 28-05-1988 Przy Dworcu
Bilińska Anna 06-01-1930 30-06-1998 Przy Dworcu
Balewski Edmund 10-11-1931 13-05-1999 Przy Dworcu
Bastubba Józef 17-08-1902 25-02-1979 Przy Dworcu
Bastubba Maria 18-05-1918 07-04-2008 Przy Dworcu
Bobber Bogusław 26-11-1957 18-03-2011 Przy Dworcu
Bialk Jadwiga 01-01-1888 07-03-1933 Przy Dworcu
Bielińska Helena 12-10-1933 30-09-1982 Przy Dworcu
Bielińska Brygida 1942-12-12 2020-09-19 Przy Dworcu
Bieliński Stanisław 1938-05-06 2020-10-10 Przy Dworcu
Budzisz Antoni 1907-05-29 1961-02-23 Przy Dworcu
Budzisz Leokadia 1912-04-14 1971-12-26 Przy Dworcu
Budzisz Leokadia 1912-04-14 1971-12-26 Przy Dworcu
Budzisz Jerzy 30-04-1911 30-11-1932 Przy Dworcu
Blaszke Anna 16-02-1912 04-10-1989 Przy Dworcu
Blaszke Feliks 1911-07-01 1992-08-24 Przy Dworcu
Blaszke Jerzy 1948-08-20 1994-06-10 Przy Dworcu
Budzisz Rajmund 1945-10-08 1981-11-11 Przy Dworcu
Baranowska Małgorzata 02-03-1931 17-10-1984 Przy Dworcu
Baranowski Zygmunt 25-09-1930 15-12-2001 Przy Dworcu
Brytan Halina 22-06-1945 22-03-2010 Przy Dworcu
Brytan Władysław 1941-02-14 2014-09-05 Przy Dworcu
Bartanowicz Wacław 1932-10-26 2016-03-14 Przy Dworcu
Brzozowski Antoni 2017-10-09 1998-09-29 Przy Dworcu
Bizewska Anna 24-11-1895 12-06-1986 Przy Dworcu
Bizewski Leon 08-05-1897 22-02-1976 Przy Dworcu
Białk Czesława 10-07-1914 27-02-1983 Przy Dworcu
Białk Florian 1952-10-12 2014-12-14 Przy Dworcu
Białk Florian 10-04-1927 28-10-1982 Przy Dworcu
Białk Antoni 1958-03-29 1999-03-11 Przy Dworcu
Budynek Władysław 1903-09-10 1983-07-10 Przy Dworcu
Budynek Janina 2017-10-12 2017-10-12 Przy Dworcu
Budynek Józef 1937-10-09 1997-11-03 Przy Dworcu
Boehm Anna Przy Dworcu
Białk Benon 1954-01-21 2015-03-23 Przy Dworcu
Budynek Aniela 1907-11-24 1985-01-16 Przy Dworcu
Bunk Tomasz 1973-08-18 2020-11-25 Przy Dworcu
Busz Zofia 12-08-1901 11-09-1987 Przy Dworcu
Busz Edmund 1932 1955 Przy Dworcu
Bisewski Leon 1915-11-03 1993-01-13 Przy Dworcu
Bisewska Eryka 1931-07-28 1997-01-05 Przy Dworcu
Bryła Zygmunt 03-12-1927 23-03-2008 Przy Dworcu
Bolda Zofia Przy Dworcu
BRAK 1001-01-01 0001-01-02 Przy Dworcu
Bieszke Maria 04-01-1923 06-12-1986 Przy Dworcu
Bugajski Ryszard 1939 1998 Przy Dworcu
Bekter Marianna 1898-09-01 1989-03-25 Przy Dworcu
Blaschke Ksawery 18-02-1891 20-01-1983 Przy Dworcu
Blaschke Jadwiga 18-05-1904 07-03-1972 Przy Dworcu
Blaschke Maria 11-11-1900 14-07-1945 Przy Dworcu
Busz Paweł 22-06-1903 15-09-1996 Przy Dworcu
Blaszke Augustyna 1909-09-10 1970-07-03 Przy Dworcu
Badowska Mirosława 06-02-1932 14-01-1987 Przy Dworcu
Badowski Kazimierz 15-01-1924 18-08-2007 Przy Dworcu
Badowska Hanna 27-01-1959 20-03-2002 Przy Dworcu
Badowski Jerzy 26-12-1955 26-06-2007 Przy Dworcu
Borowiec Justyna 1929-09-16 2020-02-09 Przy Dworcu
Borowiec Marian 1931-03-16 2020-12-06 Przy Dworcu
Bolda Zofia 1986-07-15 Przy Dworcu
Bobber Marta 30-04-1873 05-10-1968 Przy Dworcu
Bolda Paweł 1903-12-05 1983-03-09 Przy Dworcu
Bieszke Rozalia 1887-05-20 1973-01-31 Przy Dworcu
Bieszke Feliks 03-03-1881 31-10-1965 Przy Dworcu
Blaszke Marta Przy Dworcu
Blaszke Jan Przy Dworcu
Blar Stefan 1936-01-19 1998-12-10 Przy Dworcu
Borkowski Marek 12-05-1967 28-10-1992 Przy Dworcu
Bolda Daniel 27-11-1972 10-07-2010 Przy Dworcu
Borkowski Brunon 1931-10-03 2011-08-21 Przy Dworcu
Borkowska Władysława 1931-03-02 2017-04-29 Przy Dworcu
Brzozowscki Józef 24-04-1883 17-04-1962 Przy Dworcu
Brzozowska Anna 14-05-1900 20-05-1988 Przy Dworcu
Biniecki Jerzy 1932-10-11 1999-09-15 Przy Dworcu
Biniecka Waleria 29-08-1935 13-06-2008 Przy Dworcu
Bieszke Antoni 1926-02-26 2000-01-18 Przy Dworcu
Bieszke Jan 25-07-1890 19-12-1961 Przy Dworcu
Bieszke Elżbieta 1927-02-25 2000-08-17 Przy Dworcu
Bieszke Otylia 12-10-1892 24-12-1965 Przy Dworcu
Bieszke Tadeusz 1952-10-05 2021-03-20 Przy Dworcu
Bojke Jerzy 1938-08-12 1986-01-18 Przy Dworcu
Bojke Dariusz 1966-06-21 2017-05-23 Przy Dworcu
Bojke Jarosław 1966-06-21 2020-08-21 Przy Dworcu
Boike Leon 25-08-1931 26-09-1992 Przy Dworcu
Baran Katarzyna 1910-08-21 1989-01-26 Przy Dworcu
Baran Antoni 1907-03-28 1998-09-06 Przy Dworcu
Byczk Edyta 1944-10-29 2020-01-19 Przy Dworcu
Brzózka Wojciech 08-12-1914 28-08-1950 Przy Dworcu
Błanski Grzegorz 1965-09-20 1993-12-29 Przy Dworcu
Błański Henryk 1927-07-23 1980-10-14 Przy Dworcu
Brzóska Matylda 17-08-1892 22-05-1975 Przy Dworcu
Brzóska Benedykt 17-04-1887 15-08-1956 Przy Dworcu
Bolda Antoni Przy Dworcu
Brzóska Franciszek 28-06-1918 22-12-1999 Przy Dworcu
Brzóska Kazimiera 1928-03-04 2019-03-25 Przy Dworcu
Białk Antoni 29-03-1926 17-04-2002 Przy Dworcu
Białk Helena 08-01-1934 22-06-2005 Przy Dworcu
Brzezinski Wacław 30-07-1923 15-04-1960 Przy Dworcu
Bork Otylia 1891-03-28 1968-09-14 Przy Dworcu
Bork Antoni 1889-11-07 1986-07-10 Przy Dworcu
Busch / nieopłacony Carl 1826-01-20 1912-10-23 Przy Dworcu
Błaszkowska Zofia 1909-01-07 2007-03-09 Przy Dworcu
Blok Antoni 08-05-1878 24-03-1955 Przy Dworcu
Blok Rozalia 01-09-1880 28-10-1957 Przy Dworcu
Bartlewski January 1935-02-26 2012-12-09 Przy Dworcu
Block Elżbieta 20-01-1904 14-09-1990 Przy Dworcu
Barcz Stanisław 02-07-1938 02-12-2006 Przy Dworcu
Barcz Magdalena 21-01-1944 15-10-2010 Przy Dworcu
Bisewska Maria 31-07-1938 25-10-2005 Przy Dworcu
Byczyński Edward 1934-12-01 2010-11-30 Przy Dworcu
Byczyńska Helena 1927-04-17 2012-12-17 Przy Dworcu
Burczyk Bronisław 1933 1953 Przy Dworcu
Bolda Eugeniusz 09-09-1937 28-06-1993 Przy Dworcu
Bolda Irek 1966 2001 Przy Dworcu
Busz Gabriela 24-03-1960 16-08-1988 Przy Dworcu
Busz Maria 1951-08-10 2014-07-26 Przy Dworcu
Baran Zofia 29-10-1929 24-04-2007 Przy Dworcu
Baran Bolesław 1928 1988 Przy Dworcu
Bemke Elżbieta 03-05-1917 11-06-1988 Przy Dworcu
Bemke Paweł 15-09-1913 29-03-1999 Przy Dworcu
Bannach Leokadia 06-04-1906 26-01-1988 Przy Dworcu
Bannach Bolesław 26-07-1898 21-11-1987 Przy Dworcu
Bazaliński lat 57 Zygmunt 1932-03-11 2015-05-28 PIERWOSZYNO kom
Bąk lat 54 Maria 1960-10-02 2015-06-03 PIERWOSZYNO
Bigott Maria 1924-05-24 2018-05-11 PIERWOSZYNO
Briszke lat 39 Mirosław 1976-09-20 2015-12-03 Par. KOSAKOWO
Bollin Jerzy 1950-01-17 2019-03-08 OSTROWO
Bisewska Teresa 1935-10-10 2019-04-03 OSTROWO
Błaszczyk Bernadeta 1938-12-28 2019-05-27 OSTROWO
Bobrowska Felicja 1924-12-25 2019-10-01 OSTROWO
Budzisz Gertruda 1942-04-23 2020-12-15 OSTROWO
Baracz Czesława 1926-06-29 2016-06-23 ORŁOWO
Borzyszkowski Franciszek 1919-09-16 2014-04-29 OKSYWIE
Borzyszkowski lat 74 Brunon 1941-02-17 2015-02-06 OKSYWIE
Borecka lat 65 Zofia 1950-06-17 2015-08-19 OKSYWIE
Borzyszkowska Jadwiga 1926-01-19 2018-02-14 OKSYWIE
Będykowski Kazimierz 1955-04-10 2018-10-29 OKSYWIE
Burchardt Augustyn 1960-02-14 2019-09-29 Obłuże BOBOLI
Balicki Piotr 1998-05-26 2016-07-03 MYSŁOWICE BRZEZINKA
Biesiadecka Krystyna 1945-10-01 2019-02-27 MRZEZINO
Bigus Mirosław 1965-06-28 2014-12-09 MRZEZINO
Bemka lat 91 Agnieszka 1923-11-28 2015-09-09 MRZEZINO
Baszanowska Gabriela 1957-11-12 2016-04-09 MRZEZINO
Białk Bernard 1953-06-06 2016-09-17 MRZEZINO
Bemke Anna 1927-03-23 2016-10-07 MRZEZINO
Buschan Stefan 1931-12-20 2016-11-12 MRZEZINO
Bazarnik Grażyna 1954-12-29 2017-11-30 MRZEZINO
Baranowski Eugeniusz 1975-05-13 2018-03-07 MRZEZINO
Bresińska Zofia 1927-09-19 2018-04-26 MRZEZINO
Barra Anna 1924-12-03 2019-04-04 MRZEZINO
Bolin Hildegarda 1927-06-28 2019-04-21 MRZEZINO
Buschan Eugenia 1937-12-12 2019-07-29 MRZEZINO
Bastubba Alicja 1953-01-01 2020-01-26 MRZEZINO
Bieszke Jan 1961-01-21 2020-06-15 MRZEZINO
Boike Jan 1949-09-24 2020-09-28 MRZEZINO
Bendyk Wanda 1936-10-08 2021-02-21 MRZEZINO
Bujak Maria 1937-04-01 2021-04-11 MRZEZINO
Bigus Gerard 1957-10-25 2021-05-08 MRZEZINO
Bigott lat 85 Helena 1930-01-14 2015-03-01 MECHOWO
Bekisz lat 92 Matylda 1922-12-20 2015-07-18 MECHOWO
Białk Edyta 1962-09-20 2016-08-29 MECHOWO
Bemke Edyta 1944-03-31 2016-09-28 MECHOWO
Bojke Ludwik 1948-04-03 2017-07-10 MECHOWO
Bruhnke Anna 1924-06-02 2020-01-31 MECHOWO
Busz Paweł 1941-12-01 2021-01-09 MECHOWO
Bruhnke Maria 1948-05-13 2021-03-13 MECHOWO
Białk Wiktor 1941-03-04 2021-07-25 MECHOWO
Budnik Erika 1939-07-11 2020-03-21 ŻARNOWIEC godz. 13:00
Bizewski Paweł 1946-04-27 2021-04-12 ŻARNOWIEC
Bińkowski Jarosław 1967-02-18 2014-11-15 LESZCZYNKI
Burczyk lat 81 Jan 1933-12-19 2015-01-12 LESZCZYNKI
Binkowska lat 69 Jadwiga 1946-06-29 2015-09-14 LESZCZYNKI
Buszman Mieczysław 1937-02-02 2017-12-23 LESZCZYNKI
Bogdanowicz Zofia 1934-10-07 2018-03-08 LESZCZYNKI
Bładzikowski Kazimierz 1947-02-25 2018-04-28 LESZCZYNKI
Burgdorf Janina 1935-10-06 2019-10-11 LESZCZYNKI
Bianga Antoni 1931-04-03 2014-12-14 LEŚNIEWO
BULCZAK WACŁAW 1926-09-28 2017-02-18 LEŚNIEWO
Blaszke Rafał 1981-04-05 2017-11-16 LEŚNIEWO
Bianga Eufrozyna 1926-01-21 2018-04-11 LEŚNIEWO
Brzezińska Helena 1951-12-16 2019-01-09 LEŚNIEWO
Brodalski Jan 1914-11-28 2019-09-09 LEŚNIEWO
Błażejczyk Michał 1980-07-18 2020-03-03 LEŚNIEWO
Bieszk Jan 1962-05-03 2021-01-16 LEŚNIEWO
Budzisz Roman 1942-11-01 2014-08-05 KUNICA
Budzisz Maria 1957-05-02 2014-10-29 KUŹNICA
Budzisz lat 86 Wanda 1929-01-11 2015-03-10 KUŹNICA
Budzisz Marian 1956-02-04 2016-10-30 KUŹNICA
Budzisz Anna 1938-09-28 2017-01-13 KUŹNICA
Budzisch Andrzej 1943-09-05 2020-03-24 KUŹNICA
Budzisz Antoni 1937-10-07 2020-09-15 KUŹNICA
Buja Halina 1956-01-11 2018-03-14 KROKOWA
Bartkowski Konrad 1938-11-30 2019-03-01 KOSAKOWO kom.
Bartoszewicz Helena 1924-10-20 2021-04-02 KOSAKOWO kom.
Baranowska Wanda 1960-12-23 2021-05-10 KOSAKOWO kom.
Bazalińska lat 75 Grażyna 1940-05-03 2016-02-19 KOSAKOWO 11:30w
Brechelke lat 71 Eryk 1944-12-28 2016-01-08 KOSAKOWO 11:30w
Budzisz Hubert 1943-02-25 2017-07-09 Komunalny Żelistrzewo
Bryja Jan 1938-10-20 2020-08-15 KOMUNALNY - Żelistrzewo
Baran Helena 1934-09-30 2019-02-28 Kom. Żelistrzewo
Belgrau Marian 1953-12-12 2019-09-27 Kom. KOSAKOWO
Babińska Bogumiła 1954-04-04 2019-12-23 Kom. KOSAKOWO
Brodzińska Daria Anna 1980-03-14 2020-08-31 Kom. KOSAKOWO
Bartwicka Maria 1934-10-21 2020-10-30 Kom. KOSAKOWO
Bargiela Jerzy 1942-01-26 2019-05-29 KATOWICE
Bieschke lat 87 Teresa 1929-12-01 2015-09-25 KACK, Spokojna
Bieliński Marian 1933-01-01 2004-01-01 Jerzego
brak info o opłacie / wolne 01-01-1001 0020-12-19 0020-12-19 Jerzego
Budnik Antoni 1949-09-28 2020-06-28 Jerzego
Bastubba Paweł 1913-10-06 1997-03-01 Jerzego
Bogdanowicz / Wolne Józefa 1884-05-05 1967-03-13 Jerzego
Barcz Zbigniew 1935-10-14 2012-04-05 Jerzego
Blaszke Kazimierz 29-10-1951 10-03-1932 09-11-2005 Jerzego
Blaszke Jadwiga 15-06-1935 30-09-2010 Jerzego
Bojka Stanisław 22-11-1936 21-11-2004 Jerzego
Bojka Ewa 1931-02-21 2014-08-21 Jerzego
Bieszk Stanisław 23-04-1937 14-08-2005 Jerzego
Bieszk Maria 1938 2007 Jerzego
Bisewski Jerzy 28-12-1944 10-08-2005 Jerzego
Budzisz Andrzej 1967-10-11 2021-03-03 Jerzego
Barnett Janusz 1959-11-20 2004-08-17 Jerzego
Barnett Bernadeta 1961-05-01 2019-09-16 Jerzego
Barnett Stefania 10-09-1929 25-02-2003 Jerzego
Barnett Jan 13-10-1922 12-04-2004 Jerzego
Bartlewski Joachim 2017-04-28 1930-07-17 Jerzego
Bizewski Józef 1913 1982 Jerzego
Borkowski Krzysztof 14-05-1969 12-02-2004 Jerzego
Baranicki Jan 13-10-944 Jerzego
Bujak Edmund 25-09-1930 15-07-2008 Jerzego
Baranicz Maria 02-07-1976 Jerzego
Bisewska Małgorzata 1975-05-07 2016-05-27 Jerzego
Boryczka Franciszek 06-10-1919 15-03-2003 Jerzego
Boryczka Regina 1922-02-14 2017-11-03 Jerzego
Boryczka Jerzy 16-01-1943 22-07-2001 Jerzego
Bianga Józef 1930-09-09 2014-11-22 Jerzego
Bianga Helena 1933-07-01 2015-10-17 Jerzego
Bizewski Zygmunt 1932-05-22 1999-09-11 Jerzego
Baran / do likwidacji Paweł 1948-01-27 1966-04-06 Jerzego
Bańburski Władysław 1934-01-10 1999-09-19 Jerzego
Babiński Jan 01-09- 20-09-2009 Jerzego
Babińska Maria 1931-03-10 2012-12-18 Jerzego
Boliszewska-Śliwicka Krystyna 15-01-1925 22-11-2004 Jerzego
Bolda Paweł 02-12-1930 28-01-1996 Jerzego
Bolda Roman 18-08-1929 19-02-2000 Jerzego
Burchacz Władysław 1916-01-09 1998-12-09 Jerzego
Browarczyk Leonard 1902-01-01 1963-01-01 Jerzego
Banasiuk Kazimierz 1930-01-06 2018-04-15 Jerzego
Brzózka Anna 1917-01-14 2000-04-14 Jerzego
Brzózka Kazimierz 1945-03-03 2015-10-29 Jerzego
Brzózka Zofia 1946-05-15 1997-05-01 Jerzego
Brzózka Tomasz 1975-02-13 2021-02-03 Jerzego
Bisewska Stefania 1929-04-27 1996-05-03 Jerzego
Bisewski Kazimierz 1929-07-24 2014-09-14 Jerzego
Bolda Kazimierz 1932-11-06 1994-06-22 Jerzego
Bolda Krystyna 1931-01-17 2017-12-23 Jerzego
Berent Dorota 1936-02-12 1997-12-21 Jerzego
Bieszka Józef 1921-04-13 1996-02-10 Jerzego
Bieszke Marta 1919-11-03 1999-06-21 Jerzego
Bąbski Edmund 06-11-1932 25-08-1995 Jerzego
Balińska Jadwiga 1911-08-01 2007-05-25 Jerzego
Borchert Henryk 20-11-1926 18-11-1995 Jerzego
Bunk Wanda 10-02-1937 08-09-2007 Jerzego
Bunk Józef 1932-07-21 2018-03-17 Jerzego
Bunk Brunon 24-09-1933 04-06-2008 Jerzego
Bunk Irena 1939-01-12 2014-12-04 Jerzego
Babińska Franciszka 1907-12-08 1995-02-26 Jerzego
Babiński Franciszek 19-10-1897 17-05-1967 Jerzego
Bisewski Leszek 12-08-1949 13-07-1995 Jerzego
Bisewski Zbigniew 23-02-1951 11-09-2006 Jerzego
Byler z d. Elwart Hanna 1968-06-24 2018-09-08 Jerzego
Bojke Franciszek 1939-04-16 2014-09-25 Jerzego
Bolda Stefan 10-12-1931 14-07-2002 Jerzego
Bobkowski Marian 18-07-1963 26-04-2010 Jerzego
Budzisz Ryszard 03-04-1919 06-02-2001 Jerzego
Baranczak Irena 1930-04-20 1997-01-04 Jerzego
Błażewicz Halina 1954-07-19 1998-01-17 Jerzego
Błażewicz Zenon 07-07-1952 02-07-2016 Jerzego
Boroszewski Kazimierz 26-02-1957 08-03-2008 Jerzego
Baran Kazimierz 04-01-1939 19-10-2008 Jerzego
Baran Janina 16-12-1940 16-12-2008 Jerzego
Bijak Marian 1955-08-15 2014-04-26 JASTARNIA
Bukowski Jan 1947-03-10 2014-11-18 JASTARNIA
Bokwa Angelika 1995-01-06 2016-06-22 JASTARNIA
Bolda Dominika 2001-05-02 2017-08-04 JASTARNIA
Budzisz Filip 1960-10-12 2018-05-19 JASTARNIA
Bolda Renata 1947-04-27 2018-08-21 JASTARNIA
Barlasch Rozalia 1921-08-31 2018-10-04 JASTARNIA
Błażejewski Miron 1938-07-01 2020-12-19 JASTARNIA
Behnke lat 82 Teodor 1933-04-26 2015-07-22 HEL
Banaś-Witkowski Anita 1970-09-11 2016-04-24 HEL
Behmke Regina 1941-10-03 2016-08-07 HEL
Banaszek Janina 1957-09-20 2019-03-16 HEL
Bugajski Krzysztof 1951-07-30 2019-03-27 HEL
Bogucki Andrzej 1953-10-15 2020-04-28 HEL
Byczkowski Jan 1948-03-09 2020-07-18 HEL
Baranowski Tomasz 1968-03-17 2018-03-31 GOWINO
Badzikowska Magorzata 1923-07-31 2014-04-03 GDYNIA-LESZCZYN
Bandrowski Jan 1937-02-13 2014-07-25 GDYNIA LESZCZYN
Bolda Zofia 1944 dworzec
Bryll Rita 0978-08-04 dworzec
Bartczak Urszula 1934-11-02 2014-04-28 CISOWA
Bartkowski Robert 1927-11-12 2014-11-29 CISOWA
Bedełek lat 84 Władysław 1930-04-26 2015-03-08 CISOWA
Bisewska lat 76 Krystyna 1939-12-25 2015-09-22 CISOWA
Binkowska lat 96 Stanisława 1919-12-02 2016-01-01 CISOWA
Bemowska Anna 1953-05-04 2016-11-16 CISOWA
BRAWATA BRONISŁAWA 1928-11-08 2017-03-13 CISOWA
Bemowska Gertruda 1925-08-28 2017-06-12 CISOWA
Bukowska Janina 1948-02-19 2017-07-20 CISOWA
Bedełek Grzegorz 1960-01-16 2017-10-06 CISOWA
Brzeska Eugenia 1956-01-31 2018-07-23 CISOWA
Burakowski Paweł 1943-08-07 2018-07-26 CISOWA
Bąkowski Jerzy 1961-09-18 2018-08-02 CISOWA
Brzoza Agnieszka 1920-01-21 2019-02-08 CISOWA
Babijczuk Sylwester 1926-08-25 2019-02-22 CISOWA
Bolin Zygmunt 1939-05-05 2019-04-28 CISOWA
Bisewski Bogumił 1938-12-10 2019-08-27 CISOWA
Badtke Zdzisław 1955-11-28 2019-12-21 CISOWA
Bielińska Stefania 1938-12-27 2020-06-08 CISOWA
Beyl Marian 1939-03-04 2020-07-28 CISOWA
Bielińska Maria 1929-02-24 2020-12-10 CISOWA
Banacki Piotr 1961-06-16 2021-02-23 CISOWA
Bukowska Irena 1940-05-15 2021-04-09 CISOWA
Bizewski Zbigniew 1953-03-10 2021-01-04 Andrzeja BOBOLI
Bendig lat 76 Krystyna 1939-02-14 2015-07-28 A. BOBOLI
Bresiński Alojzy 31-01-1990
Białk Bolesław 0001-01-01 1977-12-13
Baranowski Adam 04-10-1970
Brzoskowska Franciszka 1907-10-25 1983-03-10
Brzoskowski Franciszek 1907-10-25 1983-03-10
Bisewska Aniela 1922-05-20 2013-05-25
Bolda Jadwiga 31-10-1921 14-04-2011

Dnia 2021-07-26 zmarł(a)
Krystyna Szmit lat 85
Z Gdyni
Ceremonia żałobna
Odprawiona zostanie w kościele p.w. Św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka w Gdyni
W dniu 2021-07-30 o godzinie 11:00
Po mszy na cmentarz CISOWA
Różaniec 2021-07-30 o godzinie 10:30

 

 

Nasz zakład jest administratorem cmentarza Parafii Piotra i Pawła w Pucku obsługujemy trzy cmentarze .