Przeżywszy 12 dni, zmarła śp. Amelia Krzebietke z Mrzezina.

10

Facebook
Twitter
Email
Print