Przeżywszy 12 dni, zmarła śp. Amelia Krzebietke z Mrzezina.

10