Przeżywszy 32 lata zmarł śp. Krzysztof Weiher.

29