Przeżywszy 36 lat zmarł śp. Krystian Szmidt z Redy.

5