Przeżywszy 39 lat zmarł śp. Sławomir Witulski z Helu.

1