Przeżywszy 43 lata zmarła śp. Elżbieta Kohnke.

11