Przeżywszy 43 lata zmarła śp. Elżbieta Kohnke.

11

Facebook
Twitter
Email
Print