Przeżywszy 45 lat zmarł śp. Ryszard Ustarbowski.

18