Przeżywszy 47 lat zmarł śp. Janusz Jasiński.

6

Facebook
Twitter
Email
Print