Przeżywszy 49 lat zmarł śp. Czesław Skierka.

19

Facebook
Twitter
Email
Print