Przeżywszy 52 lata zmarł śp. Marek Wronowski.

18

Facebook
Twitter
Email
Print