Przeżywszy 54 lata zmarł śp. Witosław Kirszling.

04-01