Przeżywszy 55 lat zmarła śp. Ewa Szymczak.

3

Facebook
Twitter
Email
Print