Przeżywszy 61 lat zmarła śp. Bogumiła Zelewska z Juraty.

21