Przeżywszy 61 lat zmarła śp. Janina Banaszek z Warszawy.

21