Przeżywszy 62 lat zmarł śp. Zbigniew Kwidziński.

15