Przeżywszy 62 lat zmarła śp. Katarzyna Dawidowski z Karwi.

13

Facebook
Twitter
Email
Print