Przeżywszy 62 lata zmarła śp. Irena Tubaj Vel Dubaj.

14