Przeżywszy 63 lat zmarł śp. Roman Krzebietke z Osłonina.

21