Przeżywszy 64 lat zmarła śp. Małgorzata Zielińska.

26

Facebook
Twitter
Email
Print