Przeżywszy 64 lata zmarł śp. Andrzej Piontke.

26

Facebook
Twitter
Email
Print