Przeżywszy 64 lata zmarł śp. Roman Korthals z Połczyna.

16