Przeżywszy 64 lata zmarł śp. Stanisław Konkol.

20