Przeżywszy 64 lata zmarła śp. Romualda Ferdynus.

6

Facebook
Twitter
Email
Print