Przeżywszy 64 lata zmarła śp. Romualda Ferdynus.

6