Przeżywszy 65 lat zmarł śp. Feliks Twork z Mrzezina.

44