Przeżywszy 66 lat zmarł śp. Roman Kuchnowski z Pucka.

4