Przeżywszy 66 lat zmarł śp. Sylwester Dettlaff z Mrzezina.

8