Przeżywszy 66 lat zmarł śp. Włodzimierz Nowak.

14

Facebook
Twitter
Email
Print