Przeżywszy 66 lat zmarła śp. Ewa Rzeppa.

12

Facebook
Twitter
Email
Print