Przeżywszy 67 lat zmarł śp. Henryk Kaleta z Gdyni.

26