Przeżywszy 67 lat zmarł śp. Jan Krzebietke z Pucka.

26