Przeżywszy 67 lat zmarł śp. Stefan Kuchnowski z Gdyni.

31