Przeżywszy 67 lat zmarł śp. Zygmunt Czukiewicz.

15