Przeżywszy 68 lat zmarł śp. Wiesław Kuśmierz.

15

Facebook
Twitter
Email
Print