Przeżywszy 68 lat zmarła śp. Stanisława Remer.

19