Przeżywszy 69 lat zmarł śp. Andrzej Lotczyk z Gdyni.

6