Przeżywszy 69 lat zmarł śp. Andrzej Lotczyk z Gdyni.

6

Facebook
Twitter
Email
Print