Przeżywszy 69 lat zmarł śp. Jerzy Bollin z Jeldzina.

13