Przeżywszy 69 lat zmarła śp. Danuta Podlasin.

8

Facebook
Twitter
Email
Print