Przeżywszy 69 lat zmarła śp. Wiesława Chrostowska.

26