Przeżywszy 70 lat zmarł śp. Bogdan Głodowski.

18

Facebook
Twitter
Email
Print