Przeżywszy 70 lat zmarł śp. Jan Sawicki.

40

Facebook
Twitter
Email
Print